Actueel

Complete uitvoering ESF subsidietoets momenteel niet mogelijk

Centrumgemeenten kunnen in het kader van de ESF subsidietoets maandelijks gegevens over deelnemers aanleveren aan het Inlichtingenbureau. Op dit moment vindt de ESF subsidietoets plaats op basis van drie van de zes deelnemers- en doelgroepcriteria. Dit betekent dat de beoordeling van de ESF subsidietoets nog niet kan plaatsvinden op basis van het compleet aantal toetsingsgronden.

Het  Inlichtingenbureau is met SZW in gesprek over de doorontwikkeling van de ESF subsidietoets. Hiervoor is echter ook overleg nodig met een tweetal externe organisaties, die beschikken over informatie met betrekking tot de ontbrekende doelgroepcriteria. Momenteel wordt bekeken onder welke voorwaarden deze informatie kan worden verstrekt aan het Inlichtingenbureau.

Zolang er nog geen volledige subsidietoets door het Inlichtingenbureau mogelijk is, kan Suwinet, uitsluitend voor ESF doeleinden, nog steeds geraadpleegd c.q. als verantwoording gebruikt worden.

Stichting Inlichtingenbureau rapporteert vooralsnog op basis van drie toetsingsgronden of deelnemers in het kader van de ESF-subsidietoets wel of  niet voldoen aan de regeling ESF. Deze bevindingen worden teruggekoppeld  aan de betreffende centrumgemeente en aan Uitvoering Van Beleid (voorheen Agentschap SZW). Onderstaand leest u op basis van welke deelnemers- en doelgroepscriteria  de ESF subsidietoets momenteel plaatsvindt.

Toetscriteria ESF-subsidietoets

Een deelnemer komt niet in aanmerking voor de Europese subsidie als er op basis van de deelnemers- en doelgroepscriteria  een belemmering wordt geconstateerd.

De constatering van een belemmering via de toets van het Inlichtingenbureau vindt momenteel plaats op basis van onderstaande drie criteria:

  1. Niet uitkeringsontvanger:  geen werk of uitkering;
  2. > 6 maanden: Gedurende 1 jaar > 6 maand uitkering;
  3. Arbeidsbelemmerde : Uitkering waaruit belemmering blijkt.

 

Op punt 4 t/m 6  wordt momenteel niet getoetst door het Inlichtingenbureau en daarom geen belemmering afgegeven:

  1. Jongeren niet ouder dan 28 jaar;  
  2. 50+: ouder dan 50, jonger dan de AOW gerechtigde leeftijd + uitkering;
  3. Geen statushouder: is verblijfscodetitel 26 of 27.

 

Let op! Bovenstaande deelnemers- en doelgroepcriteria zijn vastgesteld door Uitvoering Van Beleid Dit betekent dat Uitvoering Van Beleid oordeelt over de ESF verantwoording.

Raadpleeg voor een verdere specificatie van bovenstaande deelnemers- en doelgroep criteria  de website  uitvoering van beleid .