Beeindiging bewerkersovereenkomst

Uw gemeente fuseert met een andere gemeente waardoor sprake is van beëindiging van uw gemeente en de daarbij behorende gemeentecode. Omdat zowel uw gemeente als de zorgaanbieder in de gelegenheid wordt gesteld e.e.a. administratief af te wikkelen, (hierbij kunt u denken aan ontvangst van resterende declaraties) kan er desgewenst nog maximaal twaalf maanden met de huidige gemeentecode gebruik worden gemaakt van het GGk portaal van het Inlichtingenbureau.

Let op: randvoorwaarde is dat de nieuwe gemeente een bewerkersovereenkomst met het Inlichtingenbureau en VECOZO aan gaat. De bewerkersovereenkomst tussen uw gemeente en het Inlichtingenbureau en VECOZO eindigt namelijk op het moment dat uw gemeente eindigt. Omdat de nieuwe gemeente alle rechten en plichten over neemt van de oude gemeente is het mogelijk dat de nieuwe gemeente de administratieve afwikkeling via de oude gemeentecode op zich neemt. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de nieuwe gemeente. Wij adviseren u om de overgangstermijn zo kort mogelijk te houden.

Het is met de oude gemeentecode tot uiterlijk twaalf maanden na de beëindigingsdatum van de gemeente mogelijk toegang te houden tot het GGk portaal van het Inlichtingenbureau. Geeft u het alstublieft aan als de administratieve afwikkeling op een eerder moment gereed is.