Projecten en ontwikkeling

Projecten en Ontwikkeling

Naast de bestaande diensten en producten binnen de vier beleidsterreinen besteedt het Inlichtingenbureau veel aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en toekomstgerichte projecten. Zo nemen wij actief deel aan een project gericht op burgerregie, werken wij aan een pilot die een vruchtbare samenwerking met België tot stand brengt en komen zaken als gemeentelijke herindelingen jaarlijks terug in ons programma. Onderstaand een overzicht van de actuele projecten en ontwikkelingen. 

Doorlevering inkomensgegevens

Het Inlichtingenbureau heeft onderzocht of het doorleveren van alle inkomsten-verhoudingen de rechtmatigheidscontrole kan optimaliseren en werkt momenteel aan de doorontwikkeling van de informatiedienst.

Lees meer

Gemeentelijke herindelingen

Bij gemeentelijke herindelingen is een goede voorbereiding het halve werk. Bekijk onze tips voor een soepele overgang.

Lees meer

Monitor stuurinformatie Wmo/Jw

De monitor stuurinformatie biedt gemeenten de mogelijkheid om gerichte informatie uit het Wmo en Jw berichtenverkeer te halen.

Lees meer

Toekomstige gegevensuitwisseling

De burger krijgt de regie of zijn of haar eigen gegevens bij de ontwikkeling van een nieuw toekomstbestendig platform voor gegevensuitwisseling. 

Lees meer

Implementatie transactiestandaard 4.0

De nieuwe transactiestandaard 4.0 richt zich op een veilige en onweerlegbare gegevensuitwisseling tussen bronhouder en afnemer.

Lees meer

Voorziening Vroegtijdig Aanmelden MBO (VVA)

Het koppelpunt VVA maakt inzichtelijk of leerlingen afkomstig uit het Voortgezet Onderwijs (VO) zich hebben aangemeld en ingeschreven bij een MBO-instelling. 

Lees meer

Vereenvoudiging Belastingvrije voet (vBvv)

Met de nieuwe rekentool wordt (geautomatiseerd) de beslagvrije voet van een schuldenaar berekend. Het Inlichtingenbureau werkt hard om deze rekentool voor zowel beslagleggende organisaties als schuldhulpverlening beschikbaar te stellen. 

Lees meer