Projecten en ontwikkeling

Projecten en Ontwikkeling

Naast de bestaande diensten en producten binnen de vier beleidsterreinen besteedt het Inlichtingenbureau veel aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en toekomstgerichte projecten. Zo nemen wij actief deel aan een project gericht op burgerregie, werken wij aan een pilot die een vruchtbare samenwerking met België tot stand brengt en komen zaken als gemeentelijke herindelingen jaarlijks terug in ons programma. Onderstaand een overzicht van de actuele projecten en ontwikkelingen. 

Doorlevering inkomensgegevens

Het Inlichtingenbureau heeft onderzocht of het doorleveren van alle inkomsten-verhoudingen de rechtmatigheidscontrole kan optimaliseren en werkt momenteel aan de doorontwikkeling van de informatiedienst.

Lees meer

Gemeentelijke herindelingen

Bij gemeentelijke herindelingen is een goede voorbereiding het halve werk. Bekijk onze tips voor een soepele overgang.

Lees meer

Toekomstige gegevensuitwisseling

De burger krijgt de regie of zijn of haar eigen gegevens bij de ontwikkeling van een nieuw toekomstbestendig platform voor gegevensuitwisseling. 

Lees meer

Implementatie transactiestandaard 4.0

De nieuwe transactiestandaard 4.0 richt zich op een veilige en onweerlegbare gegevensuitwisseling tussen bronhouder en afnemer.

Lees meer

Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM)

Het IB helpt mee om de uitwisseling van matchinggegevens te verbeteren, zodat mensen sneller geholpen kunnen worden in het re-integratietraject naar werk. 

Lees meer