Jongeren in Beeld helpt bij het opsporen van kwetsbare jongeren

Jongeren in Beeld helpt bij het opsporen van kwetsbare jongeren

Jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij hebben veelal flexibele contracten, ontvangen vaak lagere lonen en lopen een groter risico op langdurige werkloosheid. Een deel van deze jongeren is niet in beeld bij gemeenten voor begeleiding naar school of bemiddeling naar werk. Het Inlichtingenbureau heeft daarom de rapportage Jongeren in Beeld ontwikkeld en stuurt gemeenten een rapportage over jongeren in de leeftijdscategorie 23-27 jaar als blijkt dat zij:

  • Geen startkwalificatie hebben;
  • Niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling;
  • Geen werk of te weinig inkomen (< 473,- per maand) hebben;
  • Geen uitkering (ongeacht bedrag) hebben.

Voordelen

Voorheen was het lastig om jongeren in de leeftijdscategorie 23 tot 27 jaar te signaleren zonder startkwalificatie, werk of inschrijving bij een onderwijsinstelling. Dit is met de huidige rapportage Jongeren in Beeld wel mogelijk. Gemeenten en jongereninstanties die afgelopen jaar hebben deelgenomen aan de pilot van het product geven dan ook aan dat de rapportage helpt bij het in beeld brengen van kwetsbare jongeren, waardoor zij de doelgroep gericht kunnen benaderen. 

Doorontwikkeling Jongeren in Beeld

Jongeren in Beeld is in de zomer van 2018 geïntroduceerd als nieuw product. Op basis van wensen van gemeenten en jongereninstanties werken wij aan de doorontwikkeling van het product. Dit betekent dat wij in een later stadium kijken of er meer criteria worden toegevoegd aan de rapportage.

De vraag of een jongere ondersteuning nodig heeft is niet volledig af te leiden uit de huidige rapportage. Zo leveren wij op dit moment nog geen gegevens over eventueel behaalde diploma’s, de laatst genoten opleiding, NAW gegevens en de status VSO en PRO indicatie. Wenst u gebruik te maken van het product? Dan raden wij u aan om de rapportage zelf te verrijken met de benodigde gegevens.
 

Wilt u gebruik maken van Jongeren in Beeld?

Vraag dan het autorisatieformulier van de RvIG aan via info@rvig.nl. Met deze autorisatie verlenen gemeenten toestemming aan het Inlichtingenbureau om namens hen de BRP te bevragen voor Jongeren in Beeld. Dit autorisatietraject duurt ongeveer 6 tot 8 weken na het insturen van het formulier. Voor vragen over het autorisatieproces kan een gemeente terecht bij de RvIG.

Zodra de autorisatie aanvraag is goedgekeurd neemt het Inlichtingenbureau contact op met de gemeente om een gebruikersovereenkomst te ondertekenen.

Raadpleeg de handleiding Jongeren in Beeld voor uitleg over de inhoud van de rapportage.
 

Meld u aan voor de Roadshow Jongeren in Beeld

Het Inlichtingenbureau orgaiseert t/m april meerdere Bijeenkomsten over Jongeren in Beeld. Tijdens deze bijeenkomsten deelt het Inlichtingenbureau samen met pilot-gemeenten haar ervaringen met het product. Bent u geïnteresseerd in het product? Meld u dan aan via het aanmeldformulier en stuur het formulier retour naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl

Contact

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen en-/of opmerkingen over? Neem dan contact op met Marije Timmer, accountmanager van het Inlichtingenbureau, via mtimmer@inlichtingenbureau.nl of tel. 06 527 49 715