Webinar Monitor stuurinformatie

Het wordt voor gemeenten steeds belangrijker om meer grip te krijgen op zorg die via de Wmo en Jeugdwet gegeven wordt aan burgers. Het doel van de Monitor stuurinformatie Wmo en Jeugdzorg is om gemeenten meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de zorg op het gebied van de Wmo en Jeugdwet. Met de stuurinformatie die uit het iWmo en iJw berichtenverkeer gehaald kan worden, willen wij gemeenten op den duur de mogelijkheid geven om de effectiviteit van hun eigen beleid in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren. De verwachting is dat dit op termijn zal bijdragen aan de optimalisatie van het uitvoeren van regietaken op het gebied van de Wmo en Jeugdwet en daarnaast zal leiden tot het verminderen van de administratieve lasten.

De afgelopen periode is er samen met gemeenten en het Ketenbureau iSD hard gewerkt aan de realisatie van dashboards en datasets op basis van de gegevens uit het berichtenverkeer iWMO & iJW. Deze ontwikkelingen en de daarbij horende verwachte planning waarop nieuwe producten binnen de dienstverlening van de monitor stuurinformatie beschikbaar komen, willen we samen met het ketenbureau iSD nader toelichten tijdens een webinar op donderdag 1 april van 14:00 uur tot 15:30 uur. Aanmelden voor het webinar is niet nodig. Via deze link kunt u direct deelnemen.