Actueel

iEb 3.0 nu beschikbaar op ketentestomgeving (KTO)

Vanaf deze week is het mogelijk voor gemeenten en softwareleveranciers om naast de iWmo en de iJw 3.2 ook de iEb 3.0 te testen op de ketentestomgeving (KTO). Vanaf dit moment zijn de voorgaande versies niet meer beschikbaar op de KTO.

iEb 3.0 testen op de KTO

In de afgelopen periode zijn met een aantal softwareleveranciers, het CAK en het Ketenbureau pretesten uitgevoerd voor iEb 3.0. Deze zijn positief afgerond waardoor iEb 3.0 nu voor alle gemeenten en softwareleveranciers beschikbaar is op de KTO. Het CAK is beschikbaar voor het beantwoorden van eventuele vragen over uw testresultaten in het Digitale Spreekuur, elke donderdag van 10:00 tot 11:00 uur via Teams. In de iEb 3.0 release is de belangrijkste wijziging de invoering van een samengesteld bericht iEb405 waarmee zowel de start als de stop van de eigen bijdrage van het abonnementstarief Wmo kan worden doorgegeven aan het CAK. Het nieuwe berichtenpaar iEb405/406 vervangt daarmee de oude iEb401/402 en iEb403/404 berichtenparen. Voor een uitgebreide beschrijving van de wijzigingen en het draaiboek zie iStandaarden.nl: https://www.istandaarden.nl/ieb/ieb-3.0-in-ontwikkeling/over-ieb-3.0

 

iWmo/iJw testen op de KTO

iWmo en iJw 3.2 zijn inmiddels al enige tijd beschikbaar op de KTO. Het testen van iWmo/iJw 3.2 kunt u zals gebruikelijk in koppels van gemeenten en zorgaanbieders doen. Heeft u eventuele vragen over uw testresultaten dan kunt u contact opnemen met de servicedesk van het Inlichtingenbureau.

 

Enkele belangrijke wijzigingen in de iWmo/iJw 3.2 release zijn:

  • Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over wanneer een toewijzing moet worden verlengd, middels het wijzigen van de einddatum en wanneer een toewijzing moet worden ingetrokken of een nieuwe toewijzing moet worden afgegeven. Zie hiervoor OP257 en OP380.
  • Vanaf Release 3.2 is het mogelijk om een definitieve stop te versturen met dezelfde einddatum als de tijdelijke stop.
  • Ook is het mogelijk om een verwijdering van een stopbericht en een nieuw stopbericht in 1 bericht te versturen.
  • Vanaf 3 april 2023 gaan ook de Gecertificeerde Instellingen (GI) volledig deelnemen aan het berichtenverkeer, of zoveel eerder indien GI en gemeente dit overeenkomen. Hiervoor is een speciaal administratieprotocol GI’s geschreven.
  • Daarnaast zijn er wijzigingen en verduidelijkingen van bedrijfsregels, technische regels, documentatie bij elementen en invulinstructies verwerkt in het informatiemodel.

Ook ketendata iWmo/iJw 3.2 nu beschikbaar op de KTO

Bij de livegang van iWmo/iJw 3.2 op de KTO is ook direct het product Ketendata iWmo/iJw 3.2 beschikbaar gesteld. Het gaat hier om Ketendata zowel via het portaal als via de API. Ten opzichte van versie 3.1 zijn de de datasets voor versie 3.1 gelijk gebleven.

 

Voor het gebruik van de Ketentestomgeving (KTO) gelden de KTO-richtlijnen, in aanvulling daarop gelden een aantal spelregels.