Bestuurssamenstelling 2019

Met ingang van 2019 hebben er in het bestuur van het Inlichtingenbureau een aantal wijzigingen plaatsgevonden. 

Bestuursvoorzitter Rens de Groot heeft per 31 december afscheid genomen. Hij is per 1 januari 2019 opgevolgd door Arjan van Noort die al bestuurslid was. Arjan van Noort is een ervaren overheidsmanager op uiteenlopende terreinen in de fysieke en sociale sector. Zijn focus ligt op vraagstukken met groot maatschappelijk belang, waarbij visie, strategie en ruimte bieden aan de professionals op de werkvloer essentieel zijn. In 2019 is hij 20 jaar werkzaam bij de gemeente Haarlem waar hij sinds 2013 werkzaam is als loco-secretaris/ directeur. In deze functie vormt samen met de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur de directie van de gemeente Haarlem. Daarnaast is hij lid van het Algemeen bestuur van Divosa.

Tevens is er afscheid genomen van de bestuursleden Hans Versteeg (VNG) en Jan de Kleuver. Hans Versteeg wordt opgevolgd door Nico Romijn (eveneens VNG). Voor de vacature die is ontstaan met het vertrek van de heer De Kleuver wordt nog een geschikte kandidaat gezocht.

Het bestuur van het Inlichtingenbureau bestaat vanaf 2019 uit de volgende leden:

  • De heer Arjan van Noort (voorzitter);
  • De heer Michel Marijnen;
  • De heer Nico Romijn;
  • Vacature

Naast het bestuur is ook een raad van advies ingesteld waarvan de heer Fred Trimp op dit moment enig lid is.