Klachten

Wilt u een klacht indienen?

Wij streven ernaar om onze klanten en andere betrokkenen optimaal van dienst te zijn. Desondanks kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening. Dan kunt u een klacht indienen. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig en zien deze als kans om onze dienstverlening of werkwijze te verbeteren.

Hoe meldt u een klacht?

Meld uw klacht telefonisch bij een van onze servicedeskmedewerkers. Zij zullen uw klacht zorgvuldig en correct behandelen en er alles aan doen om samen met u tot een oplossing te komen.

U kunt uw klacht ook per post of digitaal indienen middels het klachtenformulier.  

Per e-mail: servicedesk@inlichtingenbureau.nl

Per post: Stichting Inlichtingenbureau, Postbus 19247, 3501 DE Utrecht

Indienen formele klacht

Mocht u - nadat u contact met ons hebt gehad - een formele klacht willen indienen, dan kan dat door bovenstaand klachtenformulier in te vullen. Na het indienen van het formulier wordt er een traject gestart waarin een onafhankelijk onderzoek plaatsvindt. Gedurende dit onderzoek komt hoor en wederhoor aan de orde. Dit betekent dat alle betrokken partijen op basis van de situatie hun standpunten naar voren moeten kunnen brengen. De bevindeingen volgen uiteindelijk in een slotbrief aan u, die is ondertekend door de directeur van het Inlichtingenbureau.

Klachtenprocedure

In dit document staat de klachtenprocedure beschreven. Deze regeling beschrijft de wijze waarop het Inlichtingenbureau omgaat met klachten.

Behandeling van uw klacht

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen krijgt u binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging toegestuurd. Normaal gesproken handelen wij uw klacht binnen 6 weken af. U wordt schriftelijk (per e-mail of per post) geïnformeerd over de bevindingen en de eventueel daaraan verbonden conclusies.

Als het ons niet lukt om uw klacht binnen 6 weken af te handelen, informeren wij u hierover schriftelijk (per e-mail of per post), onder vermelding van de reden voor de nieuwe afhandelingstermijn.