Tozo controle

Vanaf nu beschikbaar: Tozo controle

Het ministerie van SZW heeft het Inlichtingenbureau gevraagd een informatieproduct te ontwikkelen voor de tijdelijke Tozo-regeling. Het product is bedoeld om de aanvullende uitkering aan ondernemers te controleren. 

Hoe werkt het?

  1. Zodra het product beschikbaar is krijgt de gebruikersbeheerder “rechtmatigheid” van uw gemeente automatisch toegang tot het product Tozo;
  2. Maandelijks kan uw gemeente op het beveiligde portaal Werk en Inkomen (IBis) van het Inlichtingenbureau een bestand met Tozo dossiers ter controle aanbieden;
  3. Het Inlichtingenbureau vraagt gegevens op bij de bronnen (RvIG, UWV, belastingdienst, KvK, DJI, CJIB, Duo) en verwerkt deze gegevens in een rapportage, waarin per dossier is aangegeven of er een belemmering is gevonden voor de rechtmatige verstrekking van de Tozo uitkering;
  4. Na verwerking van de brongegevens worden de rapportages gepubliceerd in CSV-formaat en zijn deze te downloaden via hetzelfde portaal (IBis).Tevens worden twee aparte rapportages klaar gezet met detail informatie uit de polis administratie van het UWV en de KvK inschrijvingen.

Beschikbaarheid gegevens

Omdat nog niet alle bronnen zijn aangesloten voor dit product wordt het product in fases opgeleverd.

Fase 1

Augustus 2020

UWV

Signaal of de aanvrager tijdens de Tozo periode inkomsten had uit loondienst, een sociale verzekering of pensioen. Signaal of de partner inkomsten had tijdens de Tozo 2 periode.

Duo

Signaal of de aanvrager en/of eventuele partner studiefinanciering ontvangen hebben gedurende de Tozo uitkering.

Fase 2 September 2020
RvIG Signaal of er een onregelmatigheid is geconstateerd in de GBA inschrijving tijdens de Tozo periode.
Belastingdienst Signaal of de Tozo aanvrager aan het urencriterium voldeed volgens zijn IB aangifte 2019.
Fase 3 Oktober 2020
KvK Signaal of er een onregelmatigheid is geconstateerd in de KvK inschrijving tijdens de Tozo periode.
DJI/CJIB Signaal of de Tozo aanvrager en/of eventuele partner gedetineerd zijn geweest of voortvluchtig veroordeeld waren gedurende de Tozo periode.

Aanleveren en rapportages

Het is vanaf nu mogelijk om elke maand een bestand aan te leveren. Indien u een bestand ter controle aanbiedt voor de maand augustus, dan krijgt u alleen informatie over inkomen en studiefinanciering retour. Indien u een bestand ter controle aanbied voor de maand oktober, dan ontvangt u naast de informatie over inkomen en studiefinanciering ook informatie vanuit de overige bronnen.

Voordelen

Het product Tozo heeft voor gemeenten de volgende voordelen:

  • 100% controle op alle door de gemeente aangeleverde BSN’s;
  • Gemeenten kunnen hun controle capaciteit gericht inzetten;
  • Het Inlichtingenbureau beschikt over gegevens van o.a. de Belastingdienst en de Dienst Justitiële Inrichtingen, die via Suwinet inkijk niet geleverd kunnen worden;
  • Uitwisseling van gegevens via het klantportaal Werk en Inkomen. Dit is een beveiligde en vertrouwde omgeving waarin reeds dagelijks gegevens met gemeenten worden uitgewisseld.

Planning

Er wordt op dit moment gewerkt aan de ontwikkeling van de Tozo controle. Het product wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan alle gemeenten. Alle gebruikers die toegang hebben tot rechtmatigheid, krijgen automatisch toegang tot dit nieuwe product.

Vragen & contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanagement via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl of met onze Servicedesk (0800 222 11 22 / servicedesk@inlichtingenbureau.nl).

Gebruikershandleiding Tozo controle