Tozo controle

Tozo controle

Het ministerie van SZW heeft het Inlichtingenbureau gevraagd een informatieproduct te ontwikkelen voor de tijdelijke Tozo-regeling. Het product is bedoeld om de aanvullende uitkering aan ondernemers te controleren. 

Hoe werkt het?

 1. Het product is kosteloos beschikbaar voor alle gemeenten;
 2. Alle gebruikersbeheerders “rechtmatigheid” van gemeenten hebben automatisch toegang tot het product “Tozo controle” op ons beveiligde portaal Werk en Inkomen (IBis);
 3. U kunt iedere maand een bestand aanleveren met Tozo dossiers waarover u informatie wilt ontvangen. De aanleverdeadline is steeds de 1e van de maand;
 4. Het Inlichtingenbureau vraagt gegevens op bij de bronnen (RvIG, UWV, belastingdienst, KvK, DJI, CJIB, Duo) en verwerkt deze gegevens in een rapportage, waarin per dossier is aangegeven of er een belemmering is gevonden voor de rechtmatige verstrekking van de Tozo uitkering;
 5. U ontvangt een email zodra de rapportages klaar staan, dat is altijd uiterlijk aan het einde van de maand. U kunt de rapportages downloaden op ons klantportaal. Wij publiceren iedere maand één overzichtsrapportage in CSV formaat en twee detailrapportages met informatie uit de UWV polis-administratie en vanuit de KvK inschrijvingen.
   

Let op! gemeenten kunnen t/m eind mei 2022 Tozo 3 ,4 en 5 dossiers aanleveren. De laatste rapportage zal het Inlichtingenbureau dan in juni publiceren op het besloten klantportaal werk en inkomen. 

Gegevens

De Tozo controle levert de gemeente de volgende gegevens.

UWV

Signaal of de aanvrager tijdens de Tozo periode inkomsten had uit loondienst, een sociale verzekering of pensioen. Signaal of de partner inkomsten had tijdens de Tozo periode
(Tozo 2 t/m5).

Duo

Signaal of de aanvrager en/of eventuele partner studiefinanciering ontvangen hebben gedurende de Tozo uitkering.

RvIG Signaal of er een onregelmatigheid is geconstateerd in de GBA inschrijving tijdens de Tozo periode.
Belastingdienst Signaal of de Tozo aanvrager aan het urencriterium voldeed volgens zijn IB aangifte 2019.
KvK Signaal of er een onregelmatigheid is geconstateerd in de KvK inschrijving tijdens de Tozo periode.
DJI/CJIB Signaal of de Tozo aanvrager (en/of eventuele partner) gedetineerd zijn geweest of voortvluchtig veroordeeld waren gedurende de Tozo periode.

Voordelen

Het product Tozo heeft voor gemeenten de volgende voordelen:

 • 100% controle op alle door de gemeente aangeleverde BSN’s;
 • Gemeenten kunnen hun controle capaciteit gericht inzetten;
 • Het Inlichtingenbureau beschikt over gegevens van o.a. de Belastingdienst en de Dienst Justitiële Inrichtingen, die via Suwinet inkijk niet geleverd kunnen worden;
 • Uitwisseling van gegevens via het klantportaal Werk en Inkomen. Dit is een beveiligde en vertrouwde omgeving waarin reeds dagelijks gegevens met gemeenten worden uitgewisseld.

Vragen & meer informatie

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met accountmanagement via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl of met onze Servicedesk (servicedesk@inlichtingenbureau.nl). Informatie over controle en naleving met betrekking tot de Tozo is te raadplegen via de website van de VNG. Via deze link kunt u de Tozo Toolkit bekijken.

Handleiding Tozo controle