Actueel

Verbeterd signaal Ondersteuning Inkomstenverrekening Bijstand!

Het begin dit jaar geïntroduceerde signaal Inkomstenverrekening Bijstand (OIB) is verder verbeterd! In samenwerking met een aantal gemeenten heeft het Inlichtingenbureau het signaal OIB zodanig uitgebreid, dat precies die gegevens worden geleverd die cruciaal zijn in het gemeentelijke proces van inkomstenverrekening.

Hoe werkt OIB?

Met het signaal OIB kunt u elke maand zowel alle nieuwe en/of gewijzigde inkomsten van uw bijstandsgerechtigden vanuit de UWV Polisadministratie ontvangen. Hierdoor is het mogelijk om te controleren of alle inkomsten bekend zijn en of uw gemeente op basis van de loonstroken het juiste bedrag heeft verrekend. Ook themacontroles behoren tot de mogelijkheden.

Nieuw in het signaal OIB

 • Nog nauwkeurigere (indicatieve) netto inkomstenberekening.
  • Binnen de signalen wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen bedragen die betrekking hebben op inkomen belast volgens “normaal tarief” (zoals regulier tijdvakloon) en inkomen belast volgens “bijzonder tarief” (zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering, vakantie-uren, bonus, etc.). Op die manier is het mogelijk deze inkomsten binnen uw verrekeningsproces apart te behandelen.
 • Er wordt in de berekening (indien van toepassing) rekening gehouden met netto inhouding Jong Gehandicapten Korting onder Wajongers
 • Er wordt in de berekening (indien van toepassing) rekening gehouden met een tegemoetkoming ANW
 • Het netto indicatief inkomstenbedrag wordt (indien gewenst ook) vermeerderd met een maandelijkse VT toeslag op grond van regeling Participatiewet (art 11-13)
 • In aanvulling op de reeds aanwezig informatielabels (tags) zijn er extra tags toegevoegd:
  • Tag Loon-in-natura: verschijnt indien er uitsluitend sprake is van loon in natura zodat hier verder onderzoek naar kan worden gedaan.
  • Tag Bereken-VT-en-EPS: wordt getoond indien er sprake is van een gelijktijdige uitbetaling van verschillende componenten binnen loon belast volgens bijzonder tarief. Bv. zowel vakantietoeslag (VT) en een 13e maand (EPS).
  • Tag Eerste-Pensioen-uitbetaling: Bij een initiële uitbetaling uit hoofde van pensioen kan nader onderzocht worden of er sprake is van een eenmalige afkoop van pensioen of de start van een periodieke pensioenuitbetaling.
  • Tag Handmatig-Berekenen: wordt getoond indien er (in voorkomende gevallen) geen indicatief netto inkomen kan worden berekend. Dit is bv. het geval indien er geen valide geboortedatum van een BSN bekend is, negatief loon of er sprake is van een loon dat uit de loonbelastingtabellen loopt.

 

Alle onderliggende gegevensvelden op basis waarvan de netto indicatieve inkomstenberekening is gemaakt worden in het signaalrapport meegeleverd. Daarmee heeft u een volledig transparant inzicht in de totstandkoming. In de Handleiding Rechtmatigheidscontrole vindt u een uitgebreide toelichting van alle in het signaalrapport opgenomen gegevens en tags.

Activeer het signaal

Heeft u het signaal OIB nog niet eerder geactiveerd, raadpleeg dan ook de Handleiding en bekijk hoe u zich kunt verzekeren van een maandelijks totaal inzicht in alle nieuwe (en/of gewijzigde) inkomsten van uw bijstandspopulatie.
Let op! Bij de start van afname van dit signaal ontvangt u pas vanaf de 2e maand de nieuwe signalen. Dit omdat u anders na de 1e maand voor uw volledige bijstandspopulatie alle inkomsten van de bevragingsperiode van 6 maanden zou ontvangen. U ontvangt daarom de eerste maand een leeg rapport. De rapporten worden maandelijks (naar verwachting rond de 9e dag van de maand) als lijstwerk gepubliceerd op het tabblad “ophalen” onder het kopje “Ondersteuning Inkomstenverrekening Bijstand.”

Op weg naar geautomatiseerde inkomstenverrekening

De in het signaal opgenomen netto inkomstenberekening is tot stand gekomen met een aantal pilot gemeenten met als ambitie om te komen tot een gestandaardiseerde en geüniformeerde netto inkomstenberekening die landelijk door alle gemeenten wordt toegepast. En deze berekening is recent aangeboden aan SZW om zo nodig wet- en regelgeving aan te passen en knelpunten uit de weg te ruimen zodat deze berekening breed kan worden ingezet voor de inkomstenverrekening binnen de bijstand zoals bedoeld in de Participatiewet. Het uiteindelijke doel is dat op basis hiervan de berekening geautomatiseerd kan plaatsvinden en de bijstandsgerechtigde in de toekomst geen loonstroken meer hoeft aan te leveren.