Bespaar tijd en geld met signaal Ondersteuning Inkomstenverrekening Bijstand (OIB)!

Sinds 1 februari levert het Inlichtingenbureau een nieuw signaal binnen de informatiedienst Rechtmatigheidscontrole.

Het verrekenen van partiele inkomsten bij de bijstand is voor gemeenten en burgers een arbeidsintensief en foutgevoelig proces. Daarom heeft het Inlichtingenbureau vorig jaar met enkele gemeenten een Pilot  gehouden waarbij we hebben onderzocht of de Polisadministratie van het UWV gebruikt kan worden om geautomatiseerd partiele inkomsten in de bijstand te verrekenen.

Hoe werkt het signaal OIB?

De reguliere inkomsten signalen van het IB die de gemeente op dit moment van ons ontvangt bevatten nieuwe inkomstenverhoudingen. De gedachte hierachter is dat het IB de gemeente attendeert dat de bijstandsgerechtigde inkomsten heeft. In de polisadministratie van het UWV is immers een nieuw dienstverband of een sociale verzekering geregistreerd. Hierbij gaat het IB ervan uit dat de gemeente, indien er maandelijks inkomsten zijn, maandelijks controleert welke inkomsten er zijn. Deze reguliere signalen blijft het IB gewoon leveren.

Bij het signaal OIB levert het Inlichtingenbureau elke maand alle nieuwe inkomsten en levert een “correcte” netto berekening mee.

Netto berekening

De netto berekening gaat als volgt:

Indicatief nettoloon = loon voor loonbelasting en premieheffing -/- waarde gebruik auto -/- Inhoudingen loonbelasting en premieheffing -/- inhouding ZVW premie -/- Max. inhouding WGA/WHK premie

 • Betaalde VT wordt apart weergegeven en netto berekend (vanaf juni);
 • Uitbetaalde TW wordt opgeteld bij de betreffende uitkering
 • IKB staat vanaf 2022 in de polis administratie;
 • Voor de juiste loonperiode worden de begin en einddatum meegeleverd;
 • Correcties op eerdere inkomsten worden nog een keer geleverd;
 • Bijzondere situaties worden gelabeld (tags);
 • Er wordt meegeleverd of er heffingskorting wordt toegepast (inclusief de toegepaste loonbelastingtabellen);
 • Indien van toepassing wordt een netto tegemoetkoming ANW of JGK buiten het te korten bedrag gehouden.

Voordelen  

De komst van dit nieuwe signaal is een eerste stap in een gezamenlijke ambitie van gemeenten en het IB om te komen tot landelijke uniforme geautomatiseerde inkomstenverrekening. Uiteindelijk moet OIB voordelen opleveren voor gemeenten en de burger.

 • Tijdsbesparing doordat de partiele inkomsten geautomatiseerd verrekend worden;
 • Het gebruik van de Polisadministratie en een gestandaardiseerde verrekening levert minder fouten en herberekeningen op;
 • De burger hoeft geen loonspecificatie meer in te leveren;
 • Uitbetaling uitkering is niet meer afhankelijk van beschikbaarheid loonspecificatie;
 • De burger krijgt meer zekerheid doordat hij eerder weet waar hij aan toe is.

Doorontwikkeling

Vanuit de eerder genoemde pilot is een werkgroep opgericht die kijkt naar de mogelijkheid van een landelijk toepasbare berekening van het netto inkomen. Op dit moment zijn er nog knelpunten die geautomatiseerd verrekenen in de weg staan. In juni levert het IB een laatste versie van OIB op waarin ook de correcte berekening van het VT wordt opgeleverd. Daarnaast zijn er nog enkele knelpunten die geautomatiseerd verrekenen in de weg staan. Deze knelpunten worden besproken met SZW en het UWV.

Contact en informatie 

In de Handleiding Rechtmatigheidscontrole vindt u een toelichting op alle verschillende informatielabels en een weergave van alle gegevensvelden in het signaal.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk of accountmanagement. Dit kan telefonisch via 0800 22 11 22 of per mail via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of accountmanagement@inlichtingenbureau.nl Wij helpen u graag verder.