Privacy en gemeenten

Bij de omgang met persoonsgegevens hebben gemeenten en het Inlichtingenbureau een grote verantwoordelijkheid. De gemeente beheert vanuit wettelijke taken veel persoonlijke gegevens van inwoners, waaronder informatie over werk, inkomen en zorg. Op deze pagina is meer informatie te vinden over de manieren waarop het IB omgaat met privacy in het algemeen. Lees bijvoorbeeld meer over Privacy Impact Assessments, Het privacy protocol van het Inlichtingenbureau en de manieren waarop wij informatie zoals persoonsgegevens beveiligen.

Privacypotocol Inlichtingenbureau 

Het onderwerp privacy heeft bij Stichting Inlichtingenbureau als ‘Informatieknooppunt Gemeenten’ altijd de volle aandacht. Ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd. Sinds 25 mei 2018 geldt de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG’) als leidend en bindend juridisch kader voor de bescherming van persoonsgegevens. Met het oog hierop heeft het Inlichtingenbureau een Privacy Protocol samengesteld. Dit informatiedocument richt zich op de medewerkers van gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties, die gebruik maken van de diverse knooppuntdiensten van Stichting Inlichtingenbureau.