Controle op vraagbestand bijzondere bijstand

In het kader van de toets op Bijzondere Bijstand kunt u ervoor kiezen om de Basisregistratie Personen (BRP) te bevragen. De BRP bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Ondanks de bestaande validaties, bleek het Inlichtingenbureau een bestandsregel in de rapportage onterecht goed te keuren als u besloot de BRP niet te bevragen (BRP bevragen = N). Hierbij kwamen de opvolgende verplichte velden vervolgens niet voor.

Wijziging

Besluit u de BRP te bevragen (BRP vragen ‘’ja’’)? Dan dient u –met uitzondering van kolom 1 t/m 4- geen andere kolommen aan te leveren. Doet u dit toch, dan wordt de kolomregel van het desbetreffende BSN afgekeurd.

Kiest u ervoor om de BRP niet te bevragen (BRP bevragen = ‘’nee’)? Dan is het verplicht om na kolom 4 ook kolommen 5, 6 en 7 aan te leveren.

Let op! Kolommen 1 t/m 4 moeten altijd verplicht worden aangeleverd, ook als u besluit de BRP niet te bevragen.

Contact & informatie

Raadpleeg hier de handleiding Bijzondere Bijstand voor meer inhoudelijk productinformatie.

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande informatie, dan horen wij dat graag van u via 0800 - 222 11 22 of via servicedesk@inlichtingenbureau.nl.