Woonplaatsbeginseltoets

Als er voor een jeugdige dienstverlening is ingezet is de aansprakelijke gemeente automatisch de woongemeente van de gezaghebbers van deze jeugdige. Omdat jeugdhulp vaak in een bovengemeentelijke voorziening zit weet een gemeente echter niet altijd waar de gezaghebbenden wonen. Dit kunnen gemeenten op veilige wijze checken middels de Woonplaatsbeginseltoets via het portaal van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt.

 

De woonplaatsbeginseltoets wordt op 1 januari 2022 uitgezet en is vanaf dit moment niet meer te gebruiken.