Beëindiging woonplaatsbeginseltoets via portaal Zorg per 1-1-2022

Via de woonplaatsbeginseltoets op het portaal van Stichting Inlichtingenbureau kunnen gemeenten controleren welke gemeente verantwoordelijk is voor bepaalde jeugdhulp. Omdat per 1 januari 2022 het oude woonplaatsbeginsel verdwijnt, zal de woonplaatsbeginseltoets niet meer nodig zijn voor gemeenten. Vanaf dit moment zullen wij de woonplaatsbeginseltoets dan ook niet meer aanbieden via ons portaal. Bij de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel zullen gemeenten via het BRP of de lokale GBA zelf kunnen bepalen wie verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Dit doen zij nu ook al ter voorbereiding op de overdracht van jeugdigen per 1 januari 2022.

Woonplaatsbeginseltoets volgend jaar niet meer beschikbaar via portaal Zorg

Bij intrede van de wetswijziging Woonplaatsbeginsel 2022 op 1 januari 2022 zal de autorisatie beëindigd worden. Dit betekent dat wij het huidige product ‘Woonplaatsbeginseltoets’ op het portaal Zorg (GGk) per 1 januari 2022 zullen uitzetten. Deze kan dan niet meer gebruikt worden en de bevraging van de RviG-BRP in het kader van woonplaatsbeginsel zal vanaf dit moment niet meer plaatsvinden. De autorisatie voor gegevensverstrekking uit de BRP die aan de gemeenten is afgegeven die gebruik maken van het product ‘Woonplaatsbeginseltoets’ zal dan ook worden ingetrokken. De meest recente versie van het autorisatiebesluit dat door RvIG is afgegeven, is hier terug te vinden.

Wat houdt de Wetswijziging Woonplaatsbeginsel in?

Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt sinds 2015 welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de Jeugdhulp. In de praktijk blijkt dat het soms lastig is om vast te stellen welke gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp en daarom wordt per 1 januari 2022 het woonplaatsbeginsel aangepast.

In het huidige woonplaatsbeginsel wordt voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente gekeken naar de woonplaats van de gezagsdrager van een jeugdige, per 1 januari 2022 zal er gekeken worden naar de inschrijving van een jeugdige bij de Basisregistratie Personen BRP direct voorafgaand aan de zorgaanvraag.