Transactiestandaard 4.0

Binnen de keten van Werk & Inkomen (de SUWI-keten) zijn verbetermaatregelen nodig om de uitwisseling van gegevens naar een hoger veiligheidsniveau te brengen. Al deze verbetermaatregelen zijn vastgelegd in de SuwiML Transactiestandaard 4.0. Deze nieuwe SuwiML Transactiestandaard treedt eindQ1 (2022) in werking en richt zich op een veilige en onweerlegbare uitwisseling tussen bronhouder en afnemer.

Van gemeenten wordt verwacht dat zij hun applicatie aanpassen op basis van de gestelde richtlijnen die zijn opgenomen in deze SuwiML Transactiestandaard 4.0.Vanaf de ingangsdatum eind Q1 2022 hebben gemeenten en softwareleveranciers een jaar de tijd om de applicatie volledig in te richten op basis de deze nieuwe standaard. 

In het draaiboek TS4.0 behandelen wij onderstaande onderwerpen die voor de overgang op Transactiestandaard 4.0 voor softwareleveranciers en gemeenten noodzakelijk zijn (dit draaboek is wegens veiligheidsoverwegingen alleen op aanvraag beschikbaar via onze Servicedesk):

  • De aanvraag van (sub)- Organisatie Identificatienummer (OIN);
  • Digikoppeling WUS functionaliteiten; signing en adressing (Aanvraag PKI overheidscertificaten);
  • Het Inregelen van TLS tweezijdig;
  • Het aanpassen van de berichtversies.