Transactiestandaard 4.0

Binnen de keten van Werk & Inkomen (de SUWI-keten) zijn verbetermaatregelen nodig om de uitwisseling van gegevens naar een hoger veiligheidsniveau te brengen. Al deze verbetermaatregelen zijn vastgelegd in de SuwiML Transactiestandaard 4.0. Deze nieuwe SuwiML Transactiestandaard treedt in werking op 1 januari 2020 en richt zich op een veilige en onweerlegbare uitwisseling tussen bronhouder en afnemer.

Van gemeenten wordt verwacht dat zij hun applicatie in de periode van 1 januari 2020 t/m 1 januari 2021 aanpassen op basis van de gestelde richtlijnen die zijn opgenomen in deze SuwiML Transactiestandaard 4.0.

In het draaiboek TS4.0 behandelen wij onderstaande onderwerpen die voor de overgang op Transactiestandaard 4.0 voor softwareleveranciers en gemeenten noodzakelijk zijn:

  • De aanvraag van (sub)- Organisatie Identificatienummer (OIN);
  • Digikoppeling WUS functionaliteiten; signing en adressing (Aanvraag PKI overheidscertificaten);
  • Het Inregelen van TLS tweezijdig;
  • Het aanpassen van de berichtversies.