Veelgestelde vragen Bvv Rekentool Derdenbeslag

 • Om gebruik te maken van de rekentool voor de beslagger moeten gemeenten zich aanmelden. Ook als u zich al heeft aangemeld voor het gebruik van de rekentool in het kader van de Wvbvv. De aansluitvoorwaarden voor de beslaglegger kent namelijk een eigen specifieke regeling. Bij de servicedesk kunt u een gedetaileerd overzicht aanvragen welke stappen er moeten worden genomen. Een servicedesk medewerker geeft een of meerdere gebruikersbeheerders de verantwoordelijkheid om beslaglegger toe te voegen. 

 • U bent als organisatie zelf verantwoordelijk voor het juist gebruik van de rekentool en de beveiliging van persoonsgevoelige informatie. Het Inlichtingenbureau is gehouden de privacy van burgers te beschermen door privacy by design, en neemt deze taak zeer serieus. Wij verwachten dat de organisatie zorgvuldig omgaan de gegevens van haar burgers. 

 • Om gebruik te maken va de rekentool is minimaal eHerkenning niveau EH3 nodig. voor het aanvragen van de eHerkenning kunt u het stappenplan raadplegen. 

 • Een subOIN identificeert de afdeling van een gemeente. Door verschillende subOIN’s toe te voegen kunnen we de verschillende afdelingen identificeren en een onderscheid maken in de rapportage functionaliteit. 

 • Om te bepalen of de organisatie reeds een OIN of subOIN heeft kunt u de centrale OIN raadpleegvoorziening van Logius raadplegen. Mocht er geen subOIN aanwezig zijn maar de wens is er wel kan die ook op die plek worden aangevraagd.

 • Ja, dit is mogelijk. Er kan een keuzen worden gemaakt voor een applicatie-to-applicatie (a2a) koppeling of via het webportaal, een aansluiting via een beveiligd Diginetwerk vereist (zoals bijvoorbeeld Suwinet). 

 • Ja, maar dat kan alleen wanneer de andere gemeente een aanvraag wil doen namens uw gemeente moet die opnieuw inloggen. 

 • Voor het partnerbegrip geldt de definitie vanuit de Participatiewet. Het Inlichtingenbureau bevraagt hiervoor gegevens uit de bron BRP. Op basis van een BSN ontvangt de tool informatie over de medebewoners op dat adres. Zodoende kan de rekentool bepalen door wettelijk vastgestelde regels of er sprake is van ten laste komende kinderen en eventuele partner. Wanneer uw als beslaglegger andere informatie heeft is dit handmatig aan te passen in een herzien bericht.

 • De specificaties zijn hiervoor op te vragen bij het VNG of het ministerie van SZW.

 • Aan de hand van het ingevoerde maandelijkse bruto/fiscale inkomen berekent de rekentool het belastbaar jaarinkomen en daarmee het recht op de toeslagen en de woonlasten die passen bij het jaarinkomen. De BVV kan (handmatig) worden verhoogd wanneer de woonkosten (voor koop – of huurwoning) hoger zijn dan de maximale voor huurtoeslag in aanmerking komende huur (€ 828,66 norm 2021). 

 • De rekentool laat vanuit de Polisadministratie het berekent belastbaar jaarinkomen zien van de inwoner en indien van toepassing van de partner. De rekenmodule laat ook gelijk zien met welke gegevens de berekening is gemaakt, mocht u andere informatie hebben kunt u deze altijd wijzigen naar de gewenste situatie. 

 • Nee, deze worden niet opgehaald uit de polisadministatie van het UWV deze zullen handmatig moeten worden opgevoerd in de Tbvv. 

 • Inkomensgegevens die bekend zijn bij de Polisadministratie zullen meegenomen worden door de rekentool. Andere informatie die niet is opgehaald door de rekenmodule kunnen handmatig worden opgevoerd. 

 • Op basis van de gegevens van de Polisadministratie van het UWV wordt er een gemiddeld netto maandinkomen berekend door de rekentool. Dit wordt gebaseerd op aangeleverde rekenregels vanuit het ministerie van SZW. Voor de tBVV wordt er namelijk gebruik gemaakt van het berekend netto maandinkomen. 

 • Voor de rekentool is de Wvbvv van toepassing en zijn specifieke rekenregels vastgesteld. De rekenregels vormen de basis van de rekentool. In de rekentool wordt geen verwijzing gemaakt naar wet- en regelgeving. Deze kunnen worden opgevraagd via de website van de VNG. 

 • Alle gebruikte inkomsten gegevens worden getoond, dit betreft een selectie periode. Voor alles buiten de selectieperiode wordt een berekening gemaakt om het jaarinkomen te bepalen.