Actueel

Succesvolle release van de Voorziening Derdenbeslag (BVV)

Het Inlichtingenbureau heeft op 19 december een in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en ketenpartners een succesvolle release (R24-01) doorgevoerd. In de release zaten verschillende aanpassingen die ervoor zorgen dat de centrale rekenvoorziening -die het mogelijk maakt om de beslagvrije voet te berekenen-  beter voldoet aan de wensen van gemeenten. Wij stellen gemeenten hierdoor in staat om inwoners effectiever te kunnen helpen bij het afhandelen van schulden.   

Deze release bevat de volgende aanpassingen in het overzicht van uw beslagvrije voet (de modelmededeling);

  • Aanpassing van het overzicht van uw beslagvrije voet (de modelmededeling);
  • Aanpassing informatie voorziening op het portaal;
  • Aanpassing van de rekenregels;
  • Aanpassing van de nieuwe normwaarden die vanaf 1 januari 2024 beschikbaar zijn

Vragen 

Meer informatie over de wijzigingen van de Wbvvv per 1 januari 2024 vindt u in onze handleidingHeeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande informatie? Dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk via 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl.