Aanmelden voor belasting- en toeslaggegevens

Heeft uw organisatie nog geen
eHerkenning en het juiste subOIN? Meld u dan nu vast aan! 

Om de burger te kunnen voorzien van de juiste hulpverlening, dient een schuldhulpverlener een plan van aanpak op te stellen. Stichting Inlichtingenbureau biedt gemeenten toegang tot particulieren- en ondernemingsgegevens voor het vaststellen en uitvoeren van het plan van aanpak schuldhulpverlening. Deze gegevens kunnen worden geraadpleegd in het portaal Schuldhulpverlening van het Inlichtingenbureau. Om toegang te ontvangen tot dit portaal dient u een aantal stappen te doorlopen. Hieronder vindt u meer informatie over de aanmeldprocedure. 

Vraag eHerkenning aan​

Om gebruik te maken van het portaal Schuldhulpverlening heeft uw organisatie eHerkenning nodig. Indien uw organisatie dit nog niet heeft, adviseren wij u dit zo spoedig mogelijk aan te vragen bij uw eHerkenningsprovider. Er moet op organisatieniveau én op gebruikersniveau eHerkenning aangevraagd worden. Houdt hierbij rekening met mogelijke doorlooptijden van 2 tot 4 weken voor de aanvraag en met het minimale benodigde beveiligingsniveau eH3.​​

Heeft uw organisatie al wel eHerkenning, dan kunt u uw medewerkers machtigen voor het gebruik van de Bvv rekentool. Voor meer informatie omtrent uw e-herkenningsmiddel verwijzen wij u graag door naar de website van eHerkenning.​​

Vraag een subOIN aan​

Om als afdeling van een organisatie gebruik te maken van het portaal, dient er een zogenaamd subOIN aangevraagd te worden.  Om te bepalen of de organisatie reeds een OIN of subOIN dient aan te vragen, maakt u gebruik van de centrale OIN raadpleegvoorziening van Logius. Indien er nog geen geldig OIN beschikbaar is, dan kan deze worden aangevraagd via het aanvraagformulier OIN van Logius. Een subOIN vraagt u aan via: aanvraagformulier subOIN

Concreet betekent dit dat het OIN de organisatie in het geheel representeerd. Wilt u de afdeling gemeentelijke belastingen toevoegen, dient er een apart subOIN aangevraagd te worden en vermeld te worden op het aanmeldformulier. 

Aanmeldformulier binnenkort beschikbaar 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuw aanmeldformulier zodat u, na het ontvangen van de eHerkenning en subOIN, zich kunt aanmelden voor het onderdeel Belastingdienstgegevens in het portaal Schuldhulpverlenining. Zodra het aanmeldformulier beschikbaar is, kunt u dit formulier vinden aan de rechterzijde van deze pagina.

Aanmeldhandleiding beschikbaar​

Om u zo goed mogelijk door de aanmeldprocedure heen te leiden is er een aanmeldhandleiding beschikbaar (aan de rechterkant van deze pagina). Hierin vindt u alle details omtrent de aanmelding. Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben over uw aanmelding, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze servicedesk. 

Let op: Aanmelden voor de dienstverlening via het aanmeldformulier van het Inlichtingenbureau is op dit moment nog niet mogelijk. Houd de website goed in de gaten voor de meest actuele informatie.

Kosteloos aansluiten​

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van het portaal Schuldhulpverlening. Wel dient u rekening te houden met de kosten voor e-herkenning.