Technische documentatie voor softwareleveranciers

Technische informatie, zowel over het gebruik van de Centrale Rekenvoorziening BVV voor beslagleggende organisaties via een koppeling en als over de inleesberichten in het kader van schuldhulpverlening via een koppeling wordt beschikbaar gesteld via een aparte omgeving. 

Documentatie voor beslagleggende organisaties

De technische documentatie voor beslagleggende organisaties bevat:

 • Een stappenplan om technisch de koppeling te realiseren Centrale Rekenvoorziening BVV voor beslagleggende organisatie 
 • Technische aansluitspecificaties Centrale Rekenvoorziening BVV voor beslagleggende organisatie 
 • Proces visualisatie voor aansluiten Centrale Rekenvoorziening BVV voor beslagleggende organisatie 
 • Berichtenspecificaties Initieel bericht Centrale Rekenvoorziening BVV voor beslagleggende organisatie 
 • Berichtenspecificaties Herzien bericht Centrale Rekenvoorziening BVV voor beslagleggende organisatie 
   

Naast de technische informatie om de koppeling te realiseren is ook een aanmelding op het portaal nodig om de gemeente aan te melden en om informatie over de koppeling door te geven. 

Documentatie voor de Inleesberichten voor schuldhulpverlening

De technische documentatie voor de Inleesberichten voor Gemeentelijke Schuldhulpverlening bevat:

 • Een stappenplan om technisch de koppeling te realiseren voor het inlezen van de berichten 
 • Berichtspecificaties inleesberichten 
   

Naast de technische informatie om de koppeling te realiseren is ook een aanmelding op het portaal nodig om de gemeente aan te melden en om informatie over de koppeling door te geven.