Actueel

Nieuw: Kwijtschelding 3.0

In nauwe samenwerking met de werkgroep Kwijtschelding van de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB) is afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling van Kwijtschelding 3.0. Kwijtschelding 3.0 is een doorontwikkeling op de bestaande geautomatiseerde toets Rechtmatigheidscontrole (verlenging) kwijtschelding.

Verbeterde dienstverlening

Deze verbeterde toets biedt gemeenten en waterschappen nog meer ondersteuning en flexibele gebruiksmogelijkheden in de beoordeling van aanvragen voor en/of de ambtshalve verlenging van kwijtschelding van lokale belastingen. In de vernieuwde toets zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn er nieuwe deeltoetsen mogelijk op bijvoorbeeld de ontvangst van alimentatie en aanwezige hypotheekschuld en is er een handelswaardebepaling voor voertuigen toegevoegd.

Meer informatie over Kwijtschelding 3.0?

Bent u benieuwd naar alle verbeteringen die in Kwijtschelding 3.0 zijn doorgevoerd? Of wilt u weten waar u op moet letten wanneer u zich aanmeld voor het nieuwe product? Lees meer op onze informatiepagina of neem contact op met onze servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of 0800 222 11 22