Actueel

Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) scoort bovengemiddeld op veiligheid en ontwikkeling

Om gegevens van werkzoekenden en vacatures beter op elkaar aan te laten sluiten werkt het Inlichtingenbureau (IB) met het ministerie van SZW, UWV en VNG aan het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM). Het software-kwaliteitsonderzoek toont aan dat de uitwisselingsvoorziening bovengemiddeld scoort op veiligheid en de ontwikkeling van software. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet in de realisatie van VUM.

Achtergrondinformatie VUM

Het matchen van competenties van werkzoekenden met openstaande vacatures is erg belangrijk voor zowel bemiddelaars, werkgevers als werkzoekenden. Bemiddelaars hebben behoefte aan toegankelijke werkzoekenden- en vacaturegegevens om werkgevers en werkzoekenden te matchen. Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) zorgt ervoor dat deze gegevens veilig en transparant met elkaar gedeeld kunnen worden. Hiermee draagt VUM bij aan het hogere doel om meer mensen aan betaald of onbetaald werk te helpen.     

Doel onderzoek

Voor het programma VUM is het belangrijk dat de ontwikkelde software aan de wensen en eisen van de gebruiker voldoet. Maar ook dat de software degelijk is ontwikkeld en veilig te gebruiken is. Onderzoeksbureau QSM/Omnext is daarom gevraagd te toetsen op de kwaliteit van de software, de methode van ontwikkelen en de documentatie.

Resultaten onderzoek positief

Onderzoek toont aan dat het ontwikkel- en testproces van VUM voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen. Het onderzoeksbureau concludeert hiermee dat de voorziening betrouwbaar, bruikbaar en veilig is. De partijen die werken aan VUM zijn trots om te kunnen melden dat applicatiebeveiliging een bovengemiddelde score krijgt in het onderzoek. Een mooi resultaat vindt Richard Kempers (IB), projectleider VUM: “Dienstverleners kunnen straks via een koppelmechanisme elkaars profiel- en vacaturegegevens inzien en gebruiken. De uitkomst van het onderzoek laat zien dat vacaturegegevens veilig over de organisatiegrenzen uitgewisseld kunnen worden.” 

De pilotfase

Op dit moment zijn de eerste pilots gestart in de regio Flevoland en wordt de voorziening VUM ook daadwerkelijk in de praktijk gebruikt. Een aantal andere partijen staan opgesteld om ook deel te gaan nemen aan de pilotfase. In deze fase beoordelen we of alle gebouwde onderdelen in de voorziening VUM aansluiten op de behoefte die alle partijen hebben bij het uitwisselen van matchinggegevens.