Actueel

Richtlijnen aanvraag (sub)OIN DKD-inlezen

De laatste tijd komen er in het kader van de overstap op Transactiestandaard4.0 veel vragen over het aanvraagproces van het (sub)OIN en het PKI overheidscertificaat. Dit aanvraagproces is afhankelijk van de gemeentelijke organisatievorm. Het Inlichtingenbureau heeft daarom alle organisatievormen uitgeschreven. Hierdoor ziet u welk scenario voor uw gemeente van toepassing is in het aanvraagproces van het (sub)OIN en het PKI oveheidscertificaat. Vraag het document ''Richtlijenen scenario's aanvraag (sub)OIN'' op bij onze servicedesk, via  servicedesk@inlichtingenbureau.nl en zorg ervoor dat uw gemeente of leverancier tijdig (sub)OIN's aanvraagt. (Dit document wordt vanwege veiligheidsoverwegingen niet publiek beschikbaar gesteld).

Doel aanvraag (sub)OIN

Een belangrijk verschil ten opzichte van Transactiestandaard 3.1 is dat bij Transactiestandaard 4.0 de SuwiML Header is komen te vervallen. Hiermee wordt het berichtenverkeer binnen de keten werk & inkomen Digikoppeling compliant. Dit brengt met zich mee dat de identificatie van afnemers plaatsvindt op basis van (Sub)OIN in plaats van de huidige Distinguished Name. Voor het uitwisselen van DKD berichten dient u altijd over een geldig PKI overheidscertificaat te beschikken.

Het aangevraagde (Sub)OIN moet in het bericht onder het WS-Addressing element ‘wsa:From’ worden opgenomen. WS-Addressing is een gestandaardiseerde manier om routeringsinformatie voor Web service-berichten in de header van een SOAP-bericht te plaatsen. Door een subOIN op te nemen in het WS-Addressing element wordt fijnmaziger autorisatie mogelijk.

Let op! Voor het ondertekenen van berichten (signing) dient u een geldig PKI overheidscertificaat te hebben waar een actief OIN in voorkomt. Afhankelijk van de organisatievorm dient u het OIN te koppelen aan uw organisatie. 

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie over de overstap op Transactiestandaard4.0 en de acties die hier mee samenhangen vindt u op onze landingspagina ''overstap Transactiestandaard4.0 Stichting Inlichtingenbureau''.

Contact

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan telefonisch contact op met onze Servicedesk via 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl

Theme picker