Actueel

Aanmelden voor Belasting- en toeslaggegevens nu mogelijk

Het is nu mogelijk om u alvast te registreren voor de belasting- en toeslaggegevens. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar Klantsupport@inlichtingenbureau.nl. Wij zullen u dan alvast registreren in onze systemen. Meer informatie is te vinden op onze website.  

Welke gegevens zijn te raadplegen? 

De belasting- en toeslaggegevens kunnen worden geraadpleegd via het portaal Schuldhulpverlening van het Inlichtingenbureau. Via de digitale weg zijn deze gegevens naar verwachting in november van dit jaar beschikbaar voor gemeenten en derde partijen ten behoeve van schuldhulpverlening. Doordat schuldhulpverleners snel inzicht krijgen in de financiële situatie van de inwoner, kan er eerder een plan van aanpak worden opgesteld en ontvangt de inwoner sneller de juiste hulp.  

Het Inlichtingenbureau biedt in samenwerking met de Belastingdienst en Toeslagen de mogelijkheid om zowel particuliere gegevens als gegevens voor ondernemers digitaal op te vragen via het portaal Schuldhulpverlening. De particuliere gegevens betreffen het inkomen, vermogen, toeslagen en in een later stadium ook vorderingen. Voor ondernemers kan de vermogens- en schuldenpositie van de onderneming worden opgevraagd. De gegevens mogen worden geraadpleegd voor het vaststellen en uitvoeren van het plan van aanpak schuldhulpverlening (Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening). 

Meer informatie of vragen? 

Meer informatie over de aanmeldprocedure voor de belasting- en toeslaggegevens vindt u hier op de website van het Inlichtingenbureau. Voor vragen en meer informatie kunt u ook contact opnemen met de servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of via 0800 222 11 22.