Update geleidelijke invoering abonnementstarief Wmo

Op 18 december 2019 is bestuurlijk besloten om het nieuwe berichtenverkeer geleidelijk in gebruik te nemen, in plaats van een volledige overgang per januari. Dit betekent voor gemeenten dat de eerder overeengekomen timeslots komen te vervallen. De reden is dat de nieuwe ICT-systemen van het CAK nog onvoldoende zijn getest waardoor er onvoldoende zekerheid is dat de aanlevering van circa 500.000 berichten tussen 2 en 15 januari goed gaat verlopen. Voor meer informatie over dit besluit, zie het nieuwsbericht van 19 december op deze website.

Wat betekent dit voor gemeenten?

Vanaf 2 januari wordt door het programma Implementatie Abonnementstarief gestart met vijf kleine gemeenten die de initiële berichten gaan aanleveren. Dit zijn Noordoostpolder, Ameland, Westerwolde, Beesel, De Wolden en Hoogeveen. Het betreft kleine gemeenten die al eerder zijn betrokken bij het testen en geen onderdeel uitmaken van een samenwerkingsverband. Bij de keuze voor deze gemeenten is daarnaast gekeken naar beschikbaarheid, volume, softwareleverancier en gemeentelijk beleid.  Samen met deze gemeenten wordt zorgvuldig gekeken of de aanlevering goed verloopt en worden er, indien nodig, aanpassingen gedaan.

Dit betekent dat het Inlichtingenbureau het GGk portaal de komende twee weken op vijf momenten open zal zetten. Alleen de berichten van de vijf gemeenten waar het CAK een afspraak mee heeft, zullen worden verwerkt door het CAK. Voor de overige gemeenten betekent dit dat ze geen Wmo-cliënten middels startberichten kunt aanleveren. Wij verzoeken u dit ook niet te proberen omdat insturen van berichten vervelende consequenties kan hebben voor zowel uw administratie als voor de betreffende cliënten. 

De stuurgroep Abonnementstarief besluit na 15 januari op basis van de bevindingen met de eerste vijf gemeenten over de verdere uitrolplanning. We zullen u hiervan op de hoogte houden.