Actueel

Initiële aanlevering abonnementstarief uitgesteld

Op 18 december 2019 hebben het CAK, het ministerie van VWS en de VNG, op basis van de uitkomsten van de (keten)testen, besloten om de initiële aanlevering van eigen bijdrage berichten Wmo (iEb) door gemeenten aan het CAK uit te stellen en in plaats daarvan het nieuwe berichtenverkeer geleidelijk in gebruik te nemen.

Concreet betekent dit, dat gemeenten de gegevens van Wmo-cliënten voor de invoering van het abonnementstarief niet kunnen aanleveren in de periode van 2 tot en met 15 januari 2020. De timeslots in januari komen hiermee te vervallen. 

In de kamerbrief van 18 december 2019 (Tweedekamer.nl) leest u wat dit voor u als gemeente en voor klanten betekent.

Meer informatie over de iEb berichtenstroom vindt u op onze informatiepagina.

Theme picker