Nieuwe info in rapportage Tozo controle

Het afgelopen half jaar hebben bijna alle gemeenten gebruik gemaakt van de Tozo controle van het Inlichtingenbureau. Om het product nog beter aan te laten sluiten op de wensen van gemeenten zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd.

Verbeteringen  

  1. Bestuurder en enig aandeelhouder BV
    Normaal leidt de functie bestuurder altijd tot een belemmering op het onderdeel eigenaarschap. Als iemand echter bestuurder en enig aandeelhouder is van een BV, leidt dit niet meer tot een belemmering.
  2. Belemmering uitschrijving handelsregister
    Er is een nieuw signaal toegevoegd aan de rapportage belemmering uitschrijving handelsregister. Is een Tozo ontvanger uitgeschreven als eigenaar bij zijn onderneming, of heeft zijn onderneming een einddatum in het handelsregister? Dan wordt in de rapportage een belemmering gegeven en wordt het KvK nummer vermeld met de einddatum.

Aandachtspunten bij het aanleveren

Bijna alle gemeenten hebben inmiddels een bestand aangeleverd voor de Tozo controle door het inlichtingenbureau. Hierbij ging het met name om Tozo 1 en 2 dossiers. Inmiddels mogen gemeenten ook aanleveren voor Tozo 3 en start in mei de aanlevering voor Tozo 4. 

Indien uw gemeente reeds heeft aangeleverd voor Tozo 1 en Tozo 2, dan is het niet meer nodig om deze nog een keer aan te leveren. In verband met data minimalisatie verzoeken wij u om in dit geval alleen nog Tozo 3 dossiers aan te leveren.

Heeft een ondernemer zowel een Tozo 1, Tozo 2 als een Tozo 3 uitkering ontvangen? Lever dan het BSN in drie aparte regels aan, met de code 1, 2 of 3. Let hierbij goed op de aanvangsdatum:

  • Tozo 3: kan lopen vanaf 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021;
  • Tozo 4: kan lopen vanaf 1 april t/m 30 juni 2021
     

Let op! Houd er daarnaast rekening mee dat Tozo 3 dossiers een einddatum moeten bevatten.

De vermogenstoets voor Tozo 4 is komen te vervallen. Hier wordt geen toets voor gebouwd. Gemeenten moeten wel alle Tozo dossiers die uitgekeerd zijn in april 2021 aanleveren als Tozo 4, waarbij de controle gelijk is aan Tozo 3.

Vragen en meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding Tozo controle en de productpagina. In het geval van vragen kunt u contact opnemen met accountmanagement via accountmanagement@inlichtingenbureau.nl of met onze Servicedesk via servicedesk@inlichtingenbureau.nl tel: 0800 222 11 22.