Meld u aan voor de pilot “doorlevering inkomensgegevens’’

Meld u aan voor de pilot ‘doorlevering inkomensgegevens’’ en onderzoek samen met het Inlichtingenbureau of het doorleveren van alle inkomstenverhoudingen bijdraagt aan een beter sluitende rechtmatigheidscontrole.

Doel van de pilot

Het verrekenen van inkomsten is voor gemeenten een arbeidsintensief proces. Gemeenten krijgen te maken met een grote variatie aan situaties, van klanten met eenmalige inkomsten tot klanten met meerdere banen en wisselende inkomsten. Het Inlichtingenbureau wil samen met pilotdeelnemers kijken of de rechtmatigheid van de uitkeringen vergroot wordt door het leveren van alle inkomstenopgaven. Dit met het doel om de efficiënte  in de uitvoering van het werkproces bij gemeenten te verbeteren.

Wat gaan we precies doen? 

Op basis van een volledige uitvraag van de loonperiode bij het UWV -via de transfer tool- zet het Inlichtingenbureau de gegevens door naar de deelnemende gemeenten. Op basis van deze informatie kunt u nagaan of:

  • deze informatie bijdraagt aan een beter sluitende rechtmatigheidscontrole;
  • welke informatie relevant en minimaal benodigd is;
  • of het Inlichtingenbureau mogelijk (nog meer) waarde toevoegende logica kan toepassen.


Vervolgens gaan deelnemende gemeenten op basis van onderzoeksvragen onderzoeken of en op welke wijze deze gegevenslevering toegevoegde waarde kan leveren aan de huidige dienstverlening.

Duur pilot

  • Kick off – eind mei
  • Tussentijdse evaluatie - september
  • Eindevaluatie – februari

Vooronderzoek positief

Uit een vooronderzoek met de gemeente Amsterdam blijkt dat de kans op het missen van gewijzigde of nieuwe inkomsten wordt teruggebracht door een maandelijkse levering van alle uitkeringen. Door deze inkomstengegevens te verrijken met een netto indicatie kunnen de inkomsten snel en makkelijk worden vergeleken met de opgave van de klant.

Aanmelden

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor de pilot? Neem dan contact op met Marije Timmer, accountmanager van het Inlichtingenbureau, via mtimmer@inlichtingenbureau.nl  of bel 06 527 49 715.

Informatie

Het Inlichtingenbureau heeft onlangs in een workshop met de gemeente Amsterdam de bevindingen van het vooronderzoek gepresenteerd. Lees het artikel met daarin de bevindingen of download de presentatie voor meer informatie.