Geautomatiseerd parttime inkomsten verrekenen

De gemeente Amsterdam onderzoekt in samenwerking met het Inlichtingenbureau of parttime inkomsten vanuit de Bijstand eenvoudiger verrekend kunnen worden. Hiermee wil de gemeente problemen met betalingen voorkomen. Tijdens de Praktijkdag op 14 maart jl. presenteerde de gemeente Amsterdam samen met het Inlichtingenbureau de eerste bevindingen van dit pilotonderzoek.

Inkomstenverrekening parttime werk lastig

Steeds meer gemeenten stimuleren parttime werk bij bijstandsgerechtigden. Dan werkt iemand wel, maar niet genoeg om helemaal uit de bijstand te komen. De gemeente vult het inkomen aan tot de bijstandsnorm. Daarvoor verrekenen zij de inkomsten uit deeltijdwerk met de uitkering. Het verrekenen van inkomsten uit parttime werk levert gemeenten veel administratief werk op. Chris Kornmann, programmamanager experiment bijstand, legt uit waar zij als gemeente zoal tegenaan lopen:  ''Wij krijgen te maken met een grote variatie aan situaties, van klanten met eenmalige inkomsten tot klanten met meerdere banen en wisselende inkomsten''. Gemeentelijke medewerkers nemen voortdurend beslissingen over het inkomen van klanten. Hierbij stuiten zij op dilemma’s in de besluitvorming. "Klantgegevens zijn vaak niet actueel en inkomstenwijzigingen worden niet maandelijks aangeleverd. Het eerst genomen besluit over de hoogte van de uitkering is daarom vaak niet het daadwerkelijke besluit", aldus Chris Kornmann.

Huidige situatie nadelig

Parttime werkers vanuit de bijstand hebben een gevarieerd inkomen en moeten vaker verhogingen of dalingen in het inkomen doorgeven. Uit het klanttevredenheidsonderzoek van de gemeente Amsterdam blijkt dat deze parttime werkende populatie vaak niet weet hoe zij deze wijzigingen moeten doorgeven. Dit zorgt voor problemen, vertelt Simone Herlaar, projectmedewerker gemeente Amsterdam. ''Klanten krijgen in dit geval mogelijk een te hoog bedrag aan aanvullende uitkering waardoor ze later te maken krijgen met een terugvordering. Ook ontvangen ze soms een te laag of te laat betaalde uitkering waardoor ze hun vaste lasten niet kunnen betalen''. Het klanttevredenheidsonderzoek geeft duidelijk aan dat de administratieve taken te moeilijk zijn voor bijstandsklanten. ''Het is daarom vervelend dat de klant de dupe wordt van een inefficiënt werkproces'', aldus Simone.

Nieuwe slimme levering van gegevens

Bij de levering van nieuwe gegevens aan de gemeente Amsterdam houdt het Inlichtingenbureau in deze pilotfase rekening met wijzigingen in inkomen: Marije Timmer, accountmanager van het Inlichtingenbureau, legt aan de groep geïnteresseerden in de zaal uit wat het Inlichtingenbureau in dit geval doet: ''In de pilotfase leveren wij maandelijks informatie over alle loonperioden en netto inkomsten, waardoor schommelingen in inkomen direct zichtbaar zijn. Dit betekent ook dat de gemeente een signaal ontvangt als er in een bestaand dienstverband iets verandert''.

Alex Tamminga, tevens accountmanager bij het IB, geeft aan dat het Inlichtingenbureau daarnaast samen met de gemeente Amsterdam kijkt naar mogelijkheden om alleen informatie te leveren die van invloed is op de hoogte van de uitkering. Alex: ''Wij leveren geen informatie meer als de klant in een bepaalde loonperiode geen inkomen heeft. Daarnaast worden gegevens ontdubbeld en onderzoeken wij de mogelijkheid om tags mee te leveren. Deze tags zijn bedoeld om inkomsten uit parttime werk te herkennen: Denk hierbij aan de reden van wijziging in inkomen en-/of dienstverband en een tag die aangeeft dat iemand inkomsten bij meerdere werkgevers heeft''.

Verwachtingsvol over de toekomst

De accountmanagers van het Inlichtingenbureau voegen hier aan toe dat de kans afneemt dat nieuwe inkomsten worden gemist door een gemeente. Marije: ''De kans dat gewijzigde of nieuwe inkomsten worden gemist wordt door de maandelijkse gegevenslevering over parttime werk teruggebracht. Door deze inkomstengegevens te verrijken met een netto indicatie kunnen de inkomsten snel en makkelijk worden vergeleken met de opgave van de klant''. De gemeente Amsterdam is tot nu toe tevreden en verwachtingsvol over de toekomst. ''Wij zien dat wij bij de uitbetaling van parttime werk vanuit de bijstand de rechtmatigheid kunnen vergroten. Dit leidt tot meer efficiëntie in de uitvoering en een meer klantgerichte benadering'', aldus Chris Kornmann, gemeente Amsterdam.

Bent u naar aanleiding van bovenstaande informatie benieuwd naar de presentatie ''Netto verrekening bij parttime inkomsten in de bijstand? Bekijk dan hier de presentatie van 14 maart jl.