Pilot Benchmark Wmo & Jeugdzorg

Het Inlichtingenbureau is onlangs een samenwerking gestart met de benchmarkorganisatie DIVOSA om een pilot met gemeenten uit te voeren o.b.v. informatie uit de monitor stuurinformatie iWMO & iJW. Het Inlichtingenbureau deelt voor dit doel alleen gepseudonimiseerde gegevens met de benchmarkorganisatie op basis van toestemming door gemeenten.

Met een benchmark kunnen gemeenten hun verschillen in beeld brengen en aan de hand daarvan met elkaar op zoek naar het verhaal achter de cijfers. Deze pilot met gegevens over Wmo en Jeugd maatwerkvoorzieningen is een eerste stap richting een brede benchmark die het hele sociale domein omvat en de opbouw van een leernetwerk van gemeenten rondom de onderwerpen die ertoe doen in het sociale domein.

Ga voor meer informatie naar de pilotpagina van DIVOSA. Hier leest u onder andere wat de nut en noodzaak is voor een benchmark voor het sociaal domein en hoe u kunt deelnemen. Houd deze pagina in de gaten voor nieuwe informatie over de pilot.