Verstoring DKD Inlezen

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) heeft melding gemaakt van een verstoring in de dienstverlening DKD Inlezen. Dit heeft tot gevolg dat BRP berichten momenteel niet beantwoord kunnen worden. De RIVG werkt momenteel aan een oplossing. Zodra hierover meer bekend is zullen wij daarover op deze plek informeren.