Vermogensgegevens Suwinet-inkijk lopende uitkeringen tijdelijk niet mogelijk

Het blijkt dat er op dit moment onterecht geen gegevens getoond worden als u in Suwinet-inkijk vermogensgegevens opvraagt van personen met een lopende uitkering. Het gaat in dit geval alleen om vermogensgegevens afkomstig van de Belastingdienst. Daarnaast heeft deze tijdelijke storing alleen betrekking op personen met een lopende uitkering.

Oplossing

Op dit moment worden de nieuwe vermogensgegevens opnieuw ingelezen. Hierdoor worden de juiste gegevens op korte termijn weer getoond. Naar verwachting duurt dit proces ongeveer 1,5 uur en zijn de juiste vermogensgegevens van lopende uitkeringen in de loop van de middag weer beschikbaar via Suwinet-inkijk. In de tussentijd kunnen er geen incidentele rapportages voor Rechtmatigheid aangemaakt worden. Dit om ervoor te zorgen dat er geen onjuiste informatie getoond wordt.

Let op! Het aanleveren van bestanden voor producten op het gebied van Werk en Inkomen kan langer duren dan normaal. Dit omdat het inlezen van de vermogensgegevens een langere wachtrij creëert.

Advies

Om fouten te voorkomen adviseren wij u om pas in de loop van de middag gebruik te maken van SUWInet-inkijk, indien u vermogensgegevens opvraagt van mensen met een lopende uitkering die afkomstig zijn van de Belastingdienst.

Contact

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met de Servicedesk van het Inlichtingenbureau via telefoon 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl

Theme picker