Update: Vertraging aanleveren DKD gegevens

In een eerder bericht lieten wij u weten dat er een vertraging zit in het inlezen van DKD berichten.  Hierdoor duurt het langer voordat u antwoord krijgt op het ingediende vraagbestand. Op basis van onze onderzoeksresultaten blijkt de server overbelast is. Hiertoe hebben wij besloten om alle aangeleverde DKD gegevens tijdelijk in de wacht te zetten. De berichten worden aan het begin van de avond opnieuw ingelezen.

Let op! Er gaan geen gegevens verloren. U kunt al uw DKD gegevens aanleveren. Alleen het inlezen van de berichten vindt op een later moment plaats.

Contact en informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande informatie, dan horen wij dat graag van u via 0800 - 222 11 22 of via servicedesk@inlichtingenbureau.nl