Problemen met inloggen in portalen

Update:

de problemen met het inloggen in beide portalenzijn verholpen. Er zijn geen gegevens achter gebleven, er hoeven dus geen berichten opnieuw te worden aangemeld. Uiteraard blijven we de voortgang monitoren. Mocht u toch weer/nog problemen ervaren, neemt u dan contact op met onze servicedesk. 

Helaas is er op dit moment sprake van een storing die betrekking heeft op het inloggen in de portalen van het Inlichtingenbureau. Zowel voor Werk en Inkomen als voor Zorg kunt u op dit moment problemen ervaren bij het inloggen. Wij werken hard aan de oplossing van dit probleem. Zodra er meer bekend is over de oorzaak en/of de oplossing, zullen wij dat op deze plek melden. 

Theme picker