GGZ informatie beschikbaar via Wlz signalen

Het CIZ heeft recent alle beschikbare GGZ informatie (beschermd wonen) opnieuw bij ons aangeleverd voor de vroeg-signalering van samenloop Wmo en Wlz bij GGZ cliënten. Voor deze informatie zijn Wlz signalen gegenereerd.  Heeft uw gemeente deze signalen nog niet opgehaald dan kunt u dit nu alsnog doen. De signalen zijn te downloaden via het bestand met Wlz signalen op het GGK portaal.

De GGZ informatie zal tot 7 februari beschikbaar zijn in het kopie Wlz register. Mocht u onverhoopt informatie missen, dan kunt u contact opnemen met het Zorgkantoor of het CIZ.