Geen berichtenverkeer mogelijk van en naar het Inlichtingenbureau op donderdag 26 maart vanaf 18.00 uur

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan het klantportaal Werk en Inkomen, is er op donderdag 26 maart tussen 18.00 uur en 19.00 uur geen DKD berichtenverkeer mogelijk van en naar het Inlichtingenbureau. Het gaat hierbij om de volgende informatieberichten: GSDdossierReintegratie, VerwijsindexUpdate en BDdossierPersoon. 

Het portaal blijft gewoon bereikbaar en ondervindt geen hinder van deze onderhoudswerkzaamheden.

Theme picker