Download nogmaals uw GGZ informatie via Wlz signalen

Op 12 januari j.l. informeerden wij u dat het CIZ alle beschikbare GGZ informatie (beschermd wonen) bij ons aangeleverd had voor de vroegsignalering van samenloop Wmo enWlz bij GGZ cliënten. Helaas is deze informatie foutief aangeleverd waardoor u weinig tot geen signalen heeft ontvangen bij het ophalen. De fout is hersteld en de juiste informatie is inmiddels alsnog aangeleverd. Heeft u de afgelopen dagen Wlz signalen opgehaald via ons portaal, dan adviseren wij u om deze nogmaals te downloaden om de volledige gegevens te ontvangen.

De GGZ informatie zal tot 7 februari beschikbaar zijn in het kopie Wlz register. Mocht u onverhoopt informatie missen of vragen hebben over dit bericht, dan kunt u contact opnemen met het Zorgkantoor of het CIZ.