BSN verificatie mislukt nu zichtbaar in rapport vermogensgegevens Rechtmatigheid

De vermogenssignalen die u in het kader van Rechtmatigheid van het Inlichtingenbureau ontvangt, zijn gebaseerd op vermogensgegevens afkomstig van de Belastingdienst. In sommige gevallen is een BSN niet bekend bij de Belastingdienst en kan daarom niet worden geverifieerd. Voorheen lieten wij u dit niet weten en zag u in de kolomregel van het gepubliceerde bestand ‘’BSN geverifieerd’’. Dit is voor gemeenten niet wenselijk. Daarom ziet u vanaf nu dat een BSN wordt afgekeurd. Dit wordt als volgt aangegeven: ‘’RM vermogen: BSN verificatie mislukt’’, waarna er zowel in de .CSV rapportage als in de .XML rapportage geen verdere vermogens- en bankgegevens worden weergegeven.

Bekijk onderstaande informatie voor een visualisatie van een BSN die is afgekeurd in een .CSV rapport.

Voorbeeld:
RM vermogen: BSN verificatie mislukt:

  * Voor versies CSV/XML07 en ouder mag het signaal niet worden uitgeleverd.

  * Voor versies CSV/XML08 en 09 wordt het signaal wel uitgeleverd, met de volgende kenmerken:

    - IBAN: in CSV leeg, in XML: "N.v.t."

    - Bankproduct: in CSV leeg, in XML: "N.v.t."

    - saldo: in CSV leeg, in XML: 0

    - rente: in CSV leeg, in XML: 0

    - overige bankgegevens zijn in CSV leeg en blijven in XML achterwege.

  * Voor PDF en Raadplegen: Alle bankgegevens blijven achterwege, alleen Signaalnummer, Belastingjaar en Geverifieerd: N worden getoond.


Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande informatie, dan horen wij dat graag van u via 0800 - 222 11 22 of via servicedesk@inlichtingenbureau.nl.