Opdrachtverstrekking Dienstverlening Monitor- en stuurinformatie

In verband met een aantal ontwikkelingen rondom onze Wmo en Jeugdwet-dienstverlening en om u ook in de toekomst van onze informatiediensten te kunnen blijven voorzien, is het noodzakelijk om ons een specifieke opdracht te verlenen voor het verzorgen van de informatiediensten 'Monitor- en stuurinformatie iWmo en Monitor- en stuurinformatie iJw’. 

Op deze pagina vindt u aanvullende informatie omtrent het verzoek tot deze opdrachtverstrekking. Op woensdag 6 december van 11.00 tot 12.00 uur organiseren wij een digitaal spreekuur waarbij u uw vragen ook rechtstreeks kunt stellen aan onze accountmanager en productmanager. De link naar dit spreekuur vindt u in het grijze blok hiernaast. 

Uiteraard kunt u bij verdere vragen ook contact opnemen met onze servicedesk of accountmanagement. Dit kan telefonisch via 0800 222 11 22 of per e-mail via servicedesk@inlichtingenbureau.nl of accountmanagement@inlichtingenbureau.nl.