Bvv rekentool voor beslaglegging

Meld u nu aan voor de Centrale voorziening Bvv (rekentool)

Stichting Inlichtingenbureau heeft hard gewerkt aan een rekentool die de totale, toegepaste berekening voor het bepalen van de beslagvrije voet uitvoert. De rekentool zorgt ervoor dat beslagleggende partijen de beslagvrije voet transparanter en deels geautomatiseerd kunnen berekenen. De rekentool is via een webportaal en via applicatie-tot-applicatie (webservice) beschikbaar zijn voor gemeenten en waterschappen.

Digitaal aanmelden voor de Bvv rekentool

Om gebruik te kunnen maken van de Bvv rekentool is het belangrijk om uw organisatie aan te melden voor de dienstverlening van het Inlichtingenbureau. Zowel voor de aansluiting op de applicatie-to-applicatie koppeling als het portaal is aanmelden nodig. Dit kan per heden via het aanmeldformulier dat via het nieuwe portaal van de Centrale Voorziening Bvv in te vullen is. U kunt het formulier ingevuld en ondertekend naar ons retourneren.

Het is mogelijk dat u problemen ondervindt bij het openen van de link naar het aanmeldformulier. In dat geval moeten er enkele instellingen in uw systemen worden aangepast om de toegang tot het nieuwe portaal te krijgen. Er is een technische handleiding beschikbaar waarin uitgelegd staat hoe deze connectie gerealiseerd moet worden, waarna u uw aanmelding via het portaal kunt voltooien. Deze handleiding is op aanvraag beschikbaar via onze servicedesk.

Aanmelden voor de Bvv rekentool via PDF

Kunt u zich niet digitaal aanmelden voor Bvv omdat u nog niet over de inloggegevens van het nieuwe klantportaal schuldhulpverlening beschikt? Download dan het aanmeldformulier Bvv rekentool. U kunt het formulier ingevuld en ondertekend mailen naar klantsupport@inlichtingenbureau.nl. Wilt u als organisatie een nieuwe gebruikersbeheerder aanmelden? Download dan het aanmeldformulier voor gebruikersbeheerders

Vraag eHerkenning aan

Om gebruik te maken van de rekentool via het portaal Schuldhulpverlening heeft uw organisatie eHerkenning nodig. Indien uw organisatie dit nog niet heeft, adviseren wij u dit zo spoedig mogelijk aan te vragen bij uw eHerkenningsprovider. Er moet op organisatieniveau én op gebruikersniveau eHerkenning aangevraagd worden. Houdt hierbij rekening met mogelijke doorlooptijden van 2 tot 4 weken voor de aanvraag en met het minimale benodigde beveiligingsniveau eH3.

Heeft uw organisatie al wel eHerkenning, dan kunt u uw medewerkers machtigen voor het gebruik van de Bvv rekentool. Voor meer informatie omtrent uw e-herkenningsmiddel verwijzen wij u graag door naar de website van eHerkenning.

Aanmeldhandleiding beschikbaar

Om u zo goed mogelijk door de aanmeldprocedure heen te leiden is er een aanmeldhandleiding beschikbaar (onderaan deze pagina). Hierin vindt u alle details omtrent de aanmelding. Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben over uw aanmelding, dan kunt u uiteraard contact opnemen met onze servicedesk. Bijgevoegd vindt u ook de concept aansluit- en gebruiksvoorwaarden voor het portaal. Deze zullen in Q4 door SZW worden geformaliseerd. Het IB verwacht geen grote aanpassingen hierop.

Schakel met uw softwareleverancier of interne applicatie/systeembeheerder

Na het voltooien van uw aanmelding is het ook mogelijk om de koppelingen tussen de Bvv rekentool en uw eigen beslagsystemen te gaan leggen. Om deze koppeling te realiseren adviseren wij u vooral spoedig contact op te nemen met de applicatie- of systeembeheerder binnen uw eigen organisatie of uw softwareleverancier. Zij kunnen u helpen met de technische stappen die verder genomen moeten worden in het aansluitproces.

Kosteloos aansluiten

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de vBVV rekentool. Wel dient u rekening te houden met de kosten voor e-herkenning en eventuele kosten die uw softwareleverancier rekent voor de realisatie van de koppeling.

 

Handleiding Centrale voorziening Bvv