VNG Belastingconferentie: KWS 3.0

Op dinsdag 30 maart gaan de digitale deuren van de VNG Belastingconferentie open. Productmanager Paul de Koning zal namens het Inlichtingenbureau aanwezig zijn om een workshop te geven over de Voortgang en ontwikkelingen KWS 3.0.

Het Inlichtingenbureau heeft zich ten doel gesteld om de bestaande en nieuwe dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte van de klant. In februari 2020 is een eerste stap gezet door de frequentie van het bevragen van de KWS dienstverlening van maandelijks naar twee keer per maand te verhogen. De volgende stap is om meer (bron)informatie beschikbaar te stellen ter ondersteuning van het proces rondom het behandelen van een aanvraag kwijtschelding lokale belastingen. Daarnaast willen gemeenten en waterschappen niet gebonden zijn aan een enkelvoudige manier waarop ze de informatie van ons verkrijgen. Gemeenten en waterschappen willen communiceren met het Inlichtingenbureau op een manier die hun het beste past en zelf bepalen wanneer zij de informatie uitvragen en ontvangen voor de uitvoering van hun taken. Tijdens de workshop wordt er dieper ingegaan op de mogelijkheden en voordelen die KWS 3.0 gaat bieden.

Meer informatie over de conferentie is te vinden op  www.vngbelastingconferentie.nl