Actueel

Zorg Api nu ook beschikbaar via internet

Vanaf 28 november 2023 zal naast de bestaande Zorg Api via diginetwerk, een Zorg Api beschikbaar worden gesteld via internet. Hiermee kunnen de producten Wlz registertoets, Wlz signalen en Ketendata opgehaald worden. 

Dienstverlening via portaal, webservices of API

De dienstverlening die het Inlichtingenbureau biedt op het gebied van Zorg wordt aangeboden via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk). Dit is de voorziening waarmee de diensten van het Inlichtingenbureau op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet te bereiken zijn. Het is mogelijk om op twee manieren data met het GGk uit te wisselen: via het Portaal Zorg en via webservices. Via de webservices kunnen gemeenten bestanden met berichten automatisch versturen, ontvangen en verwerken. De GGk webservice is beschikbaar voor het berichtenverkeer iWmo en iJw, het berichtenverkeer iPgb en de Wlz registertoets. Voor de Wlz signalen en de Wlz registertoets is al enige tijd een API beschikbaar (de Zorg API) waarmee ook geautomatiseerd van deze producten gebruik gemaakt kan worden. 

Mocht u meer informatie willen hebben over het aansluiten op de Zorg API, via diginetwerk of via internet of u wilt hier uitleg over, dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk.