Actueel

Vooraankondiging overstap Diginetwerk

In de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en het  Inlichtingenbureau wordt van oudsher gebruik gemaakt van het Gemnet netwerk -een onderdeel van KPN Lokale Overheid-. KPN heeft het Inlichtingenbureau en gemeenten onlangs in een vooraankondiging laten weten, dat er een vernieuwing van de Gemnet infrastructuur zal plaatsvinden. Deze vernieuwing houdt in dat de Gemnet infrastructuur zal worden overgezet naar het afsprakenstelsel Diginetwerk.

Momenteel worden de diensten van het Inlichtingenbureau op zowel Gemnet als Diginetwerk aangeboden. Door de aankondiging van KPN zullen de diensten via het Gemnet netwerk op termijn komen te vervallen. Gemeenten die gebruik maken van Gemnet dienen daarom op termijn over te stappen op Diginetwerk, om in de toekomst gebruik te kunnen blijven maken van de gegevensuitwisseling van het Inlichtingenbureau.

Waarom de overstap naar Diginetwerk?

Deze wijziging is in lijn met de strategie van het Diginetwerk waarin KPN straks alleen nog Diginetwerk IP-adressen uitgeeft en de huidige Gemnet netwerk IP-adressen op termijn afbouwt. Met het vernieuwen van de omgeving binnen KPN worden verkeerstromen na de omzetting eenvoudiger uitgewisseld via het Diginetwerk met alle aangesloten partijen. De voordelen van deze verandering zijn o.a.:

  • de huidige verbindingen gaan mee met deze veranderingen. Hiervoor zijn geen extra technische aanpassingen meer nodig op de huidige infrastructuur;
  • het uitwisselen van berichtenverkeer verloopt alleen nog maar op basis van Diginetwerk IP-adressen.
  • KPN realiseert op deze nieuwe infrastructuur koppelingen rechtstreeks naar haar eigen diensten;
  • er zijn geen netwerk technische aanpassingen meer nodig indien u wilt communiceren met andere partijen die zich op het Diginetwerk of KPN specifieke infrastructuur bevinden.


Het initiatief voor de overstap van Gemnet naar Diginetwerk ligt bij KPN, die voor de implementatie nog geen deadline heeft gecommuniceerd. Wij willen u echter tijdig informeren, zodat u rekening kunt houden met de benodigde acties die die hier uit voortvloeien. KPN heeft ons in de vooraankondiging laten weten dat zij binnenkort contact met ons opnemen om de details van de omzetting met ons door te nemen. Ook uw gemeente zal deze informatie van zowel KPN als het Inlichtingenbureau ontvangen.

Wat moet ik doen?

De overstap van Gemnet naar Diginetwerk leidt tot de volgende aanpassingen in de infrastructuur van uw systeem.

  • het doorgeven van uw Diginetwerk IP-reeks(en);
  • het toevoegen en whitelisten van IB Diginetwerk IP-reeksen bij uw organisatie;
  • het aanpassen van de DNS instellingen;
  • het aanpassen van URL’s indien uw gemeente gebruik maakt van het Digitaal Klantdossier.
     

Raadpleeg de Technische handleiding migratie naar Diginetwerk voor ondersteuning bij de overstap op het Diginetwerk netwerk. In de handleiding IB portalen vindt u nadere informatie over het testen van IP-reeksen. Beide documenten zijn op aanvraag beschikbaar via de Servicedesk.

informeer de juiste contactpersoon!

Let op! Dergelijke aanpassingen worden in de meeste gevallen uitgevoerd door de systeem- of netwerkbeheerder binnen uw gemeente. Verricht u zelf geen technische aanpassingen in het systeem? Dan verzoeken wij u om deze mail door te zetten naar de juiste contactpersoon binnen uw gemeente.  

Contact

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met onze Servicedesk via telefoon 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl. Wij helpen u graag verder.