Actueel

Verzoek tekenen nieuwe voorwaarden Kwijtschelding

Het Inlichtingenbureau (IB) levert de Informatiedienst ‘Rechtmatigheidscontrole (verlenging) kwijtschelding’ (KWS) aan gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen. De aansluitvoorwaarden, horende bij de informatiedienst KWS, zijn aangepast en dienen opnieuw ondertekend te worden. .  

Verzoek invullen aanmeldformulier KWS

Nog niet alle gemeenten hebben het "aanmeldformulier ‘Informatiedienst ‘Rechtmatigheidscontrole (verlenging) kwijtschelding" getekend en geretourneerd aan het Inlichtingenbureau. Het formulier is bijgevoegd in de mailing die u heeft ontvangen en dient voor akkoord te worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger binnen uw organisatie.

Afzonderlijk tekenen indien aanlevering voor andere gemeenten

Levert u op basis van onderlinge afspraken ook kwijtscheldingsverzoeken aan namens andere gemeenten?  Dan verzoeken wij wij u om deze mail door te sturen naar de relevante contactpersoon binnen de andere gemeente(n) waarvoor u deze dienstverlening uitvoert. Alle afzonderlijke gemeenten dienen het aanmeldingsformulier apart in te vullen en te retourneren (en ontvangen voortaan ook een aparte factuur).

Indien er mogelijk wel sprake is van een Gemeenschappelijke Regeling verzoeken wij u het aanmeldformulier door het bestuur te laten invullen. Vervolgens stuurt u een scan van het ondertekende formulier per email retour aan klantsupport@inlichtingenbureau.nl. Dit ter bevestiging van uw aansluiting op de informatiedienst KWS. Met de door u ingevulde informatie kunnen wij ook – waar nodig – de gegevens in onze klantenadministratie actualiseren.  

De nieuwe aansluitvoorwaarden

Een nieuwe verwerkersovereenkomst (gebaseerd op de ‘Standaard Verwerkersovereenkomst Gemeenten’ van IBD VNG Realisatie) maakt ook deel uit van de Aansluitvoorwaarden KWS. Verder heeft de samenwerking van het IB met de Landelijke Vereniging Lokale Belasting (LVLB) - waarin tevens de VNG en Unie van Waterschappen deelnemen - een plaats gekregen in de Aansluitvoorwaarden KWS. Voor het overige hebben wij bij de actualisering van de Aansluitvoorwaarden KWS en het bijbehorende Aanmeldformulier KWS zo nauw mogelijk aansluiting gezocht bij de formulieren en voorwaarden die het Inlichtingenbureau voor andere informatiediensten hanteert. De geactualiseerde versie van ‘Aansluitvoorwaarden Informatiedienst ‘Rechtmatigheidscontrole (verlenging) kwijtschelding’ is sinds 1 januari 2023 van toepassing.  

Abonnementskosten 2023

De huidige abonnementskosten voor KWS zijn niet meer kostendekkend. Het IB is daarom genoodzaakt om de jaarlijkse tarieven voor 2023 te verhogen. Bovendien komt er in 2023 een functioneel verbeterde versie van de Informatiedienst KWS (‘KWS 3.0’) beschikbaar gesteld. De ontwikkelingskosten die het IB hiervoor maakt worden voor een deel gedekt uit de aanpassing van de abonnementskosten. De nieuwe tarieven voor 2023 zijn opgenomen in het tarievenblad.  

Deze maand ontvangen alle aangesloten partijen een factuur. Deze factuur bevat de jaarlijkse abonnementskosten die conform het tarievenblad van toepassing zijn. 

Contact

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantsupport via klantsupport@inlichtingenbureau.nl of via (06) 52 749 749 en (06) 52 749 720.