Actueel

Samenwerken om inwoners te helpen bij het oplossen van schulden

Het Inlichtingenbureau heeft met Kredietbank Nederland een nieuwe aansluiting getest. Deze aansluiting helpt derde partijen om inwoners namens gemeenten betere schuldhulpverlening te bieden.

Mensen met problematische schulden kunnen een beroep doen op gemeentelijke schuldhulpverlening. Effectieve schuldhulpverlening draagt bij aan de bestrijding van armoede en geeft mensen meer mogelijkheden om te participeren in het sociale en maatschappelijke leven. Steeds vaker zien we dat gemeenten schuldhulpverleningsvraagstukken uitbesteden aan gemandateerde partijen, bijvoorbeeld aan Kredietbank Nederland, die namens gemeenten inwoners helpt om schuldenvrij te worden en te blijven. 

Realisatie beveiligde internet aansluiting

Overheidsorganisaties maken gebruik van Diginetwerk. Dit is een besloten netwerk van de overheid, waarop organisaties met een publieke taak onderling geautomatiseerd en beveiligd gegevens uitwisselen. Het Diginetwerk is daarentegen niet beschikbaar voor gemandateerde partijen, die inwoners ondersteunen bij schuldhulpverlening. Kredietbank Nederland is een van die organisaties. Via omwegen halen zij informatie op om mensen met schulden te helpen. Een omslachtig en inefficiënt proces, vindt ook Hans Zandleven, hoofd informatiemanagement van  Kredietbank Nederland. “Wij halen nu nog alle informatie op bij de inwoner zelf. De continue confrontatie met schulden is voor mensen vaak zwaar. Een compleet beeld over de schuldenpositie is volgens Zandleven daarom belangrijk. “Je wil iemand die het al financieel lastig heeft niet nogmaals overspoelen met vragen over de ontstane schuld. Met direct beschikbare informatie kun je efficiënter en sneller handelen. Er is echter één nadeel vervolgt Zandleven. “Wij hebben geen toegang tot het beveiligde gebruikersportaal van het Inlichtingenbureau, waar gemeenten de informatie over mensen met schulden ophalen. Hier is een beveiligde internet verbinding voor nodig.”

Hulp bij een financieel gezonde toekomst

Er is door het Inlichtingenbureau de afgelopen periode hard gewerkt om het portaal Schuldhulpverlening in een testomgeving via het internet toegankelijk te maken. Kredietbank Nederland heeft de nieuwe beveiligde internettoegang succesvol getest. Voorberedingen voor het beschikbaar stellen van deze toegang zijn nu gestart. Gemandateerde organisaties die namens gemeenten taken uitvoeren zullen naar verwachting dit jaar nog aansluiten op de dienstverlening van het Inlichtingenbureau. Zandleven: “De doelstelling is dat wij straks via het beveiligde portaal van het Inlichtingenbureau de beslagvrije voet kunnen berekenen van mensen met schulden. We zien dan gelijk welk bedrag iemand moet overhouden om in levensonderhoud te kunnen voorzien.” Niet geheel onbelangrijk benadrukt Zandleven, die de situatie van de inwoner altijd voorop stelt. “Ons doel is om mensen op weg te helpen naar een financieel gezonde toekomst. Eenmaal in de schulden ervaren mensen vaak stress, schaamte en overzien zij de situatie niet meer. Het is vervolgens een enorme belasting om alle benodigde documentatie bij elkaar te rapen.” Voor Kredietbank Nederland is het daarom fijn om direct informatie beschikbaar te hebben. “Wij verwerken de informatie in het plan van aanpak. Hoe eerder we hiermee aan de slag kunnen, hoe gerichter we iemand kunnen helpen. En daar draait het om’’, aldus Zandleven.

De laatste loodjes 

De laatste stap voor toegang op het serviceportaal is aansluiten op het Inlichtingenbureau. Hier is een applicatiekoppeling voor nodig. Zandleven: “Eenmaal gerealiseerd scheelt ons dit veel werk, maar belangrijker is de inwoner, die sneller en effectiever geholpen kan worden."

Het Inlichtingenbureau is trots op het behaalde tussenresultaat. Het motiveert ons om te blijven werken aan het bevorderen van mensgerichte dienstverlening aan inwoners.