Actueel

Portaal schuldhulpverlening toegankelijk voor gemandateerde partijen via internet

Het portaal schuldhulpverlening is aangepast op basis van wensen en behoeften van gebruikers. Het portaal is hiermee gebruikersvriendelijker dan de vorige versie en biedt de mogelijkheid aan gemeenten om gemandateerde organisaties toegang te geven tot het portaal via internet. 

Internet toegang voor private partijen

Mensen met problematische schulden kunnen een beroep doen op gemeentelijke schuldhulpverlening. Effectieve schuldhulpverlening draagt bij aan de bestrijding van armoede en geeft mensen meer mogelijkheden om te participeren in het sociale en maatschappelijke leven. Steeds vaker zien we dat gemeenten schuldhulpverleningsvraagstukken uitbesteden aan gemandateerde partijen, die namens gemeenten inwoners helpt om schuldenvrij te worden en te blijven. Er is echter een nadeel. Gemandateerde partijen hebben geen toegang tot het besloten Diginetwerk, waarop organisaties met een publieke taak onderling geautomatiseerd en beveiligd gegevens uitwisselenVia omwegen halen de partijen informatie op om inwoners met schulden namens gemeenten te helpen. Een omslachtig en inefficiënt proces.

Wij zijn daarom blij om te kunnen melden dat gemeenten nu organisaties voor de schuldhulpverlening kunnen mandateren. Het gaat hierbij specifiek om het verlenen van toegang tot informatie die nodig is voor het opstellen van het plan van aanpak. Informatie in het plan van aanpak wordt gebruikt om de inwoner te kunnen voorzien van de juiste ondersteuning bij het afhandelen van schulden. Gemandateerde organisaties kunnen in dit geval de benodigde gegevens opvragen via het Inlichtingenbureau en hebben geen Diginet aansluiting meer nodig. In eerste instantie zullen Plangroep, Kredietbank Nederland en Zuidweg & Partners starten met een pilot. Zij doen dit samen met enkele gemeenten en in afstemming met het Inlichtingenbureau. 
 
Op de website van het Inlichtingenbureau vindt u >>HIER<< de benodigde informatie die nodig is om organisaties te mandateren.   

Gebruiksvriendelijke portaalomgeving

Naast dat gemandateerde partijen het portaal schuldhulpverlening kunnen benaderen via internet, zijn er ook aanpassingen doorgevoerd in de navigatie. De stappen voor het maken van de BVV berekening zijn vereenvoudigd en gebruikersvriendelijker gemaakt. Gemeenten kunnen zodoende sneller bepalen wat een inwoner met schulden moet overhouden om in levensonderhoud te kunnen voorzien. Een vereenvoudiging is eveneens doorgevoerd in de stappen die nodig zijn om tot een juiste belastingdienstrapportage te komen.  

Informatie en vragen  

Heeft u behoefte aan meer informatie over de dienstverlening die het Inlichtingenbureau aanbiedt op het gebied van schuldhulpverlening? Bekijk dan onze website. Heeft u vragen of opmerkingen over deze de dienst? Dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk via 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl.