Actueel

Maak kennis met onze plenaire sprekers van de Relatiedag

Op donderdag 16 mei staat een belangrijk evenement op de agenda: de Relatiedag van het Inlichtingenbureau. Een dag waarin wij samenkomen en te leren van experts die hun kennis en ervaring delen op het gebied van diverse maatschappelijke vraagstukken. Hieronder lees je meer over wie er volgende week op het programma staan:

Geert van Dijk (NVVK)
Geert van Dijk, directeur van de NVVK, kent de impact van financiële problemen op het leven van mensen. Zijn drijfkracht is dan ook om mensen met schulden samen met leden en schuldeisers sneller te kunnen helpen. Dat kan alleen in samenwerking met een breed pallet aan stakeholders, publiek en privaat. De NVVK is daarom een echte netwerkorganisatie. Geert vertelt hoe de NVVK samen met de verschillende stakeholders problemen in de samenleving signaleert en hoe zij een fundamentele bijdrage leveren aan de bestaanszekerheid van mensen met financiële vragen en problemen. De NVVK zet zo vooral in op ‘kleine schulden klein houden’, vroegsignalering en een warme doorverwijzing naar andere eerstelijns professionals in de sector zorg en welzijn.

Nicole Teeuwen, voorzitter vereniging Sectorraad Praktijkonderwijs
Kansen voor iedereen, dat is waar Nicole Teeuwen zich als voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs voor inzet. Ieder mens is uniek, en heeft zijn eigen talent. De Sectorraad Praktijkonderwijs vertegenwoordigt de 175 scholen voor praktijkonderwijs in Nederland. Zij komen op voor de belangen van de leerlingen en scholen in onze sector, bevorderen samenwerking en kwaliteit in onderwijs en stimuleren innovatie. Nicole geeft een inkijkje in de werkwijze van de Sectorraad. En vertelt hoe de organisatie succesvol streeft naar kansengelijkheid, als jongeren door tegenslag buiten hun schuld in een situatie terechtkomen waarin ze niet optimaal kunnen functioneren.

Abigail Norville (PsG VWS)
Abigail Norville is sinds oktober 2019 werkzaam bij het ministerie van VWS. Daarvoor heeft zij gewerkt als directeur Human Resource bij de gemeente Rotterdam en als directeur Bedrijf bij de gemeente Vlaardingen. Volgens Norville moet je je als ambtenaar blijven verhouden tot het leven van alle Nederlanders. ‘En dat doe je door mensen aan te nemen met de juiste opleiding én de levenservaring dat het leven niet altijd in een rechte lijn omhooggaat. ‘We hebben veel kennis en kunde in huis, maar te weinig mensen die weten hoe het is om met bijvoorbeeld discriminatie en racisme te maken te hebben’, zo stelt Norville.

Elma Groen, veranderkundige sociaal domein 
Als professioneel veranderkundige is Elma in staat teams en mensen te raken waardoor zij zichzelf en hun organisatie in beweging brengen. Haar manier van werken is een uniek mengsel van kennis, kunde, energie, humor, menselijkheid en verbondenheid. Medewerker(st)ers moeten volgens Elma zelf eigenaar blijven van hun vragen en ontwikkelingen. De werkgever handelt in het voortbestaan van de hele organisatie. Maar hoe zit het dan met de intrinsieke motivatie en passie om de verandering echt tot stand te brengen? Dat gaat niet vanzelf. Door medewerkers handvatten aan te reiken en actief mee te laten ontwerpen, worden zij in staat gesteld intrinsiek gemotiveerd te raken.

Krista Kuipers, plaatsvervangend Secretaris Generaal 
Als Plaatsvervangend secretaris Generaal is Krista de aanjager om te komen tot een overheidsbreed betere publieke dienstverlening, waarbij zichtbaar wordt wat het beleid betekent en of de uitvoering in staat is om burgers op de juiste manier tegemoet te treden: zorgvuldig, snel en met de menselijke maat. Haar motto: mensen maken het verschil. Het is dus belangrijk dat medewerkers goed in hun vel zitten om taken t.b.v. burgers uit te voeren.

Ingrid Hoogstrate, beleidsdirecteur Inclusieve Samenleving
In 2010 startte Ingrid bij de VNG. Zij werkte in verschillende rollen bij VNG Realisatie, onder andere als waarnemend directeur, en werd in 2019 directeur van VNG Naleving. Sinds september 2022 is ze als beleidsdirecteur Inclusieve Samenleving bij de VNG verantwoordelijk voor het brede sociaal domein. Haar passie is om in een complex politiek-bestuurlijk speelveld, maatschappelijk relevante doelen te behalen. Al jaren werkt Ingrid op het snijvlak van beleid en uitvoering. Voor, met, bij of ten dienste van gemeenten. Vanuit verschillende rollen en organisaties, maar met één constante: werken aan een overheid die werkt voor inwoners en maatschappelijke opgaven. De samenwerking binnen de uitvoeringsketen, waaronder met het Inlichtingenbureau, is van groot belang om ervoor te zorgen dat gemeenten inwoners de juiste hulp kunnen bieden. De VNG en het Inlichtingenbureau versterken elkaar juist door gezamenlijk op te trekken vanuit het gemeenschappelijk perspectief.

We kijken uit naar een boeiende dag vol inspiratie en kennisdeling!

Helaas is de maximale capaciteit voor dit evenement bereikt en is aanmelden niet meer mogelijk.