Actueel

Laatste aanlevermogelijkheid Tozo Controle

Op dinsdag 31 mei is de laatste mogelijkheid om Tozo(3, 4, 5) dossiers aan te leveren voor de achteraf controle op rechtmatige verstrekking via de informatiedienst Tozo Controle. Zoals eerder aangekondigd stopt de ondersteuning van deze dienst per 1 juli 2022. Dit betekent dat na een aanlevering in deze maand u medio volgende maand juni voor het laatst Tozo Controle rapporten zult ontvangen.

Nieuw: Controle op tijdelijke Bbz (TBbz)

In opvolging van de Tozo-regeling, die 1 oktober 2021 is gestopt, zijn zelfstandig ondernemers aangewezen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het eerste halfjaar -tussen 1 oktober 2021 en 1 april 2022- kende deze regeling een vereenvoudigde vorm, die we verder aanduiden met de afkorting TBbz (Tijdelijke Bbz).

Op verzoek van gemeenten en in opdracht van SZW zullen wij de huidige informatiedienst Tozo ombouwen naar een achteraf controle op dossiers TBbz via de informatiedienst TBbz controle. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bestaande dienstverlening, op basis waarvan de toets Tozo Controle is ontwikkeld (met 1 uitzondering: de toets op urencriterium(2019)vanuit de bron Belastingdienst vervalt).

Aanlevering Bbz dossiers

Vanaf volgende maand kunt u dan ook dossiers aanleveren van onder de vereenvoudigde aanvraag Bbz verstrekte uitkeringen(let op: en dus geen Tozo dossiers meer). De TBbz Controle rapporten zullen dan medio juli voor het eerst worden uitgeleverd. Deze dienstverlening wordt vervolgens tot eind 2022 aangeboden, waarbij u maandelijks de mogelijkheid krijgt om een controle bestand met TBbz-dossiers via ons portaal aan te leveren.