Actueel

Klanten waarderen het Inlichtingenbureau met een 8,0

Het Inlichtingenbureau scoort dit jaar een 8,0 op algemene klanttevredenheid.

Dit blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat wij eind 2021 hebben laten uitvoeren. Het KTO is een jaarlijks terugkerend meetmoment. Dit jaar hebben 456 klanten zowel telefonisch als online deelgenomen aan het onderzoek. Hiervoor willen wij alle respondenten nogmaals hartelijk bedanken. Uw mening geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op uw wensen en verwachtingen.

Maatschappelijke meerwaarde dienstverlening Inlichtingenbureau

Het Inlichtingenbureau is trots op de dienstverlening die het levert aan gemeenten. Gemeenten zijn daardoor in staat zijn om burgers sneller de juiste hulp te kunnen bieden. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Sira Consulting heeft uitgerekend dat de diensten van het Inlichtingenbureau gemeenten jaarlijks zo’n 100 miljoen euro aan tijd en geld besparen. Maar uiteindelijk draait het om de burger, die dankzij de informatie van het Inlichtingenbureau door de gemeente sneller geholpen kan worden bij de aanvraag van bijvoorbeeld een uitkering en het verkrijgen van ondersteuning of zorg. Of misschien nog belangrijker, dat de toekenning van een uitkering plaatsvindt op basis van juiste informatie, waardoor terugvorderingen worden voorkomen.

Enkele cijfers

In cijfers uitgedrukt betekent dit dat de informatie van het Inlichtingenbureau gemeenten en Regionaal Meld- en Coördinatiefuncties helpt bij de re-integratie van zo’n 2500 jongeren naar betaald werk of school. En dat jaarlijks circa 650.000 huishoudens met weinig inkomen kwijtschelding van gemeentelijke lasten ontvangen. Op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdzorg (JW), verzorgt het Inlichtingenbureau het berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders. Hierdoor kan de gemeente sneller bepalen of een burger recht heeft op zorg.

Samen werken aan optimale dienstverlening

Het werkveld waarin het Inlichtingenbureau opereert is continue in beweging. Binnen dit werkveld werken de diverse instanties samen met het uiteindelijke doel de burger zo goed mogelijk te kunnen helpen. Het inlichtingenbureau begrijpt dat de wensen van burgers én daarmee ook de wensen van onze klanten steeds veranderen. Voor ons is de samenwerking met gemeenten en instanties daarom essentieel voor het verbeteren van onze dienstverlening t.b.v. gemeenten en burgers.

Heeft u niet deelgenomen aan het klanttevredenheidsonderzoek, maar heeft u tips en-/of opmerkingen die bijdragen aan de doorontwikkeling van onze dienstverlening? Laat het ons weten via 0800-222 11 22 of stuur een email naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl.