Actueel

De toegepaste Bvv is live in de portaalvoorziening

Het Inlichtingenbureau is sinds 1 januari 2021 live met De Centrale Voorziening basis Beslagvrije Voet (bBvv). Via de portaalvoorziening kunt u de basis Beslagvrije voet uitrekenen.

De portaalvoorziening van de Centrale Voorziening is inmiddels uitgebreid met de functionaliteit voor het berekenen van de toegepaste Beslagvrije Voet (tBvv). Het is nu dus mogelijk om een complete, toegepaste BVV te berekenen voor loonbeslag.

Modelmededeling genereren 

De nieuwe functionaliteit genereerd ook een modelmededeling. Deze bevat de toegepaste beslagvrije voet voor een geselecteerd inkomen met de volledige grondslag hiervoor. De modelmededeling is te downloaden in PDF-formaat zodat het gemakkelijk in het schuldendossier opgenomen kan worden.

Let op: Voordat u de modelmededeling kunt gebruiken moet de productbeheerder van uw organisatie eerst 3 organisatie specifieke gegevens instellen. Dit kan met de functie ‘Bewerken Modelmededelingteksten’. Het gaat om de volgende 3 gegevens: Contactadres, woonlasten opbouw beschrijving en privacylink. Meer informatie hierover is te vinden in de handleiding.

Handleiding Centrale Voorziening Bvv

Meer informatie over de werking van de Centrale voorziening Bvv en de in te vullen waarden om de beslagvrije voet te berekenen, vindt u in de handleiding van de Centrale voorziening Bvv. Heeft u zich nog niet aangemeld voor dit product, of heeft u behoefte aan meer achtergrondinformatie? Raadpleeg dan onze productpagina.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen? Neem dan contact op met onze Servicedesk via 0800 222 11 22 of stuur een e-mail naar servicedesk@inlichtingenbureau.nl.